The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

491 tot 500 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 471   481   491   501   511 ... 571

491  download 191615 Annotatie: AA 2005, , (Is de opdrachtovereenkomst een arbeidsovereenkomst? [Diosynth/Groot])
E. Verhulp in: Ars Aequi, Vol. 54/5, Is de opdrachtovereenkomst een arbeidsovereenkomst? [Diosynth/Groot] (2005), p. 371-379
492   Artikel: De opzegtermijnen nader beschouwd
E. Verhulp in: ArbeidsRecht, Vol. 12 (2005), p. 3-7
493  download 191613 Artikel: De opzegtermijnen nader beschouwd
E. Verhulp in: ArbeidsRecht, Vol. 13 (2005), p. 3-7
494   Artikel: Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf wel uit!
E. Verhulp in: Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, Vol. 20 (2005), p. 87-95
495   Boek: Inleiding Nederlands ambtenarenrecht
E. Verhulp, R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting (2005), 324 p.
496  download 191614 Artikel: Nieuwe levensloop voor de WW en de ontslagvergoeding!
E. Verhulp in: Sociaal Recht, Vol. 20 (2005), p. 127-129
497  download 17047 Hoofdstuk: The evolving structure of collective bargaining in the Netherlands
E. Verhulp in: The evolving structure of collective bargaining in Europe (2005)
498   Boek: Invordering van Belastingen (zesde druk)
J.J. Vetter, P.J. Wattel, M.H.M. van Oers (2005), xvii + 347 p. p.
499  download 116578 Rapport: Wage Bargaining Institutions in Europe: A Happy Marriage or Preparing for Divorce?
J. Visser (2005), p. 54
500   Rapport: Wage Bargaining Institutions in Europe: a happy Marriage or preparing for Divorce?
J. Visser (2005), p. 54