The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

41 tot 50 van 576
1 ... 21   31   41   51   61 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

41   Artikel: Olke, bolke knol!
T.M. de Boer in: Nederlands Juristenblad, Vol. 2005 (2005), p. 949-950
42   Hoofdstuk: Titel 14 (Internationaal Privaatrecht: kinderbescherming en gezagsvoorziening in het ipr)
T.M. de Boer in: Personen- en familierecht (2005)
43   Artikel: Rubrieken. Internationaal strafrecht
M. Boerlage in: Delikt en Delinkwent, Vol. 1 (2005), p. 52-63
44   Artikel: Rubrieken. Internationaal strafrecht
M. Boerlage in: Delikt en Delinkwent (2005), p. 912-923
45   Annotatie: 2005, , (Case 200307350/1, 'Appropriate assessments under the Habitats Directive')
M.N. Boeve, J.M.P. Janssen in: Journal for European Environmental & Planning Law, Case 200307350/1, 'Appropriate assessments under the Habitats Directive' (2005), p. 340-341
46   Hoofdstuk: Beyond compliance, beyond covenants
M.N. Boeve, G.M.A. van der Heijden, W. Verwey in: Wetenschap met beleid, beleid met wetenschap (2005), p. 46-50
47   Artikel: De Interimwet stad- en milieubenadering
M.N. Boeve in: Tijdschrift voor omgevingsrecht (2005), p. 74-82
48   Rapport: Gemeentelijke milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan
M.N. Boeve, N.S.J. Koeman (2005)
49   Artikel: Milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan onder de nieuwe Wro
M.N. Boeve, N.S.J. Koeman in: Milieu en recht, Vol. 32 (2005), p. 415-319
50   Artikel: M&A Forum. Role of a Target Country Acquisition Corporation (Special Purpose Vehicle)
N. Boidman, K. Blanchard, O. Delattre, R. Gelski, J. Killius, J.P. Le Gall, G. Maisto, P. Nias, S. van Weeghel in: Tax Notes international (2005), p. 663-682