The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

421 tot 430 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401   411   421   431   441   451 ... 511 ... 571

421   Boekredactie: Rule of Reason. Rethinking another Classic of European Legal Doctrine
A.A.M. Schrauwen (2005), p. 238
422   Artikel: Treaties and Trade-offs. From the Board.
A.A.M. Schrauwen in: Legal Issues of Economic Integration (2005), p. 335-337
423  download 506065 Rapport: The work-family balance on the union's agenda
K. Schreuder (2005), p. 47
424   Artikel: Aansprakelijkheid van de gemeente voor onrechtmatig verleende bouwvergunningen
B.J. Schueler in: Bouwrecht : Documentatieblad voor Rechtspraak en Literatuur op het Stuk van Bouwrecht, Vol. 3 (2005), p. 177-183
425   Hoofdstuk: Aansprakelijkheid van gemeenten voor gebrekkige bouwwerken
B.J. Schueler in: Privaat- en publiekrechtelijke aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken (2005)
426   Hoofdstuk: De aansprakelijkheid van de overheid als gevolg van de Richtlijn Milieuaansprakelijkheid
B.J. Schueler in: Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur (2005), p. 16-
427   Artikel: Geldschulden tussen publiekrecht en privaatrecht. Schadebesluiten onder de vierde tranche.
B.J. Schueler in: Overheid en Aansprakelijkheid (2005), p. 2-9
428   Hoofdstuk: Hoe ver zat Struyken er naast?
B.J. Schueler in: Recht en Reede, Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (2005), p. 134-144
429   Artikel: Hoever strekt de rechtsbescherming in het omgevingsrecht? Over subjectivering in het bestuursrecht.
B.J. Schueler in: Tijdschrift voor omgevingsrecht (2005), p. 114-123
430   Hoofdstuk: Hoofdstuk 4.4 Overeenkomsten
B.J. Schueler in: Bestuursrecht 1 - Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving (2005), p. 234-242-9