The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

411 tot 420 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 331 ... 391   401   411   421   431 ... 451 ... 501 ... 561

411   Annotatie: NTER , C-304/02 & C-494/01, (Dwangsom of boete; wat als een lidstaat zijn verplichtingen uit EG-recht verwaarloost? C-304/02, Commissie/Frankrijk, uitspraak van 12 juli 2005 en Hv)
A.A.M. Schrauwen in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 10, Dwangsom of boete; wat als een lidstaat zijn verplichtingen uit EG-recht verwaarloost? C-304/02, Commissie/Frankrijk, uitspraak van 12 juli 2005 en HvJEG zaak C-494/01, Commissie/Ierland, uitspraak van 26 april 2005 (2005), p. 236-240
412   Boekredactie: Rule of Reason. Rethinking another Classic of European Legal Doctrine
A.A.M. Schrauwen (2005), p. 238
413   Artikel: Treaties and Trade-offs. From the Board.
A.A.M. Schrauwen in: Legal Issues of Economic Integration (2005), p. 335-337
414  download 506065 Rapport: The work-family balance on the union's agenda
K. Schreuder (2005), p. 47
415   Artikel: Aansprakelijkheid van de gemeente voor onrechtmatig verleende bouwvergunningen
B.J. Schueler in: Bouwrecht : Documentatieblad voor Rechtspraak en Literatuur op het Stuk van Bouwrecht, Vol. 3 (2005), p. 177-183
416   Hoofdstuk: Aansprakelijkheid van gemeenten voor gebrekkige bouwwerken
B.J. Schueler in: Privaat- en publiekrechtelijke aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken (2005)
417   Hoofdstuk: De aansprakelijkheid van de overheid als gevolg van de Richtlijn Milieuaansprakelijkheid
B.J. Schueler in: Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur (2005), p. 16-
418   Artikel: Geldschulden tussen publiekrecht en privaatrecht. Schadebesluiten onder de vierde tranche.
B.J. Schueler in: Overheid en Aansprakelijkheid (2005), p. 2-9
419   Hoofdstuk: Hoe ver zat Struyken er naast?
B.J. Schueler in: Recht en Reede, Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (2005), p. 134-144
420   Artikel: Hoever strekt de rechtsbescherming in het omgevingsrecht? Over subjectivering in het bestuursrecht.
B.J. Schueler in: Tijdschrift voor omgevingsrecht (2005), p. 114-123