The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

401 tot 410 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 381   391   401   411   421 ... 451 ... 511 ... 571

401  download 521924 Rapport: Vissen in een vreemde vijver: het werven van verpleegkundigen en verzorgenden in het buitenland: ervaringen met en toekomstverwachtingen over arbeidsmigratie in de zorgsector
J.M. Roosblad (2005), p. 111
402   Boekbespreking: 
A.S. Rueb in: Praktisch Procederen (2005), p. 22-24 , De Toekomst van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht
403   Boek: Burgerlijk procesrecht, 8e druk
A.S. Rueb, H.J. Snijders, R.B. Gerretsen (2005), 228 p.
404   Boek: Compendium burgerlijk procesrecht, 15e druk
A.S. Rueb (2005), 433 p.
405   Boek: Memo Huurrecht 2005/2006
A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk, E.F. Wijkerslooth-Vinke (2005)
406   Hoofdstuk: Repelsteeltje, de partijwisseling tijdens de procedure
A.S. Rueb in: Amice : Rutgers-bundel : opstellen, op 26 april 2005 aangeboden aan Prof. Mr. G.R. Rutgers, ter gelegenheid van zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen (2005)
407   Hoofdstuk: Supplement 10
A.S. Rueb in: Losbl. Huurrecht (2005), p. 40
408   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1999 (Band 33)
C.F. Ruter, D.W. de Mildt (2005)
409   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1999 (Band 34)
C.F. Ruter, D.W. de Mildt (2005)
410   Annotatie: 2005, , (Cases ECJ- Océano Grupo/Cofidis)
J.W. Rutgers in: European Review of Contract Law, Vol. 1, Cases ECJ- Océano Grupo/Cofidis (2005), p. 87-96