The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

391 tot 400 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 371   381   391   401   411 ... 451 ... 511 ... 571

391   Hoofdstuk: hoofdstukken IX t/m XIII (behoudens nr. 139 en 140)
B.E. Reinhartz, W.G. Huijgen, J.G. Kasdorp, J.W. Zwemmer in: Compendium erfrecht (2005), p. 132-266
392   Artikel: Klaassen/Luijten/Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht, tweede gedeelte, Erfrecht, 11e druk
B.E. Reinhartz in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 166 (2005), p. 85-91
393   Hoofdstuk: Personen- en familierecht (supplement nr. 168)
B.E. Reinhartz in: Personen- en familierecht (2005), p. 93-1-97-54
394   Artikel: Van oude menschen... Oftewel: van je kinderen moet je het maar hebben
B.E. Reinhartz in: Nieuw Erfrecht, Vol. 6 (2005), p. 81-85
395   Artikel: Verdere mogelijkheden bij tweetrapsmakingen?
B.E. Reinhartz in: Nieuw Erfrecht, Vol. 6 (2005), p. 36-36
396  download 78878 Proefschrift: Het aanbod van getuigenbewijs
D. Reisig (2005), p. 198
397   Hoofdstuk: 'Medezeggenschap' van werknemers
J. Roest in: De Europese vennootschap (SE) in de praktijk (2005), p. 135-167
398   Artikel: Familievennootschap en structuurregeling
J. Roest in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6647 (2005), p. 993-999
399  download 198367 Proefschrift: Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland : een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten
H.D. van Romburgh (2005), p. 498
400  download 116435 Rapport: Vissen in een vreemde vijver : het werven van verpleegkundigen en verzorgenden in het buitenland : ervaringen met en toekomstverwachtingen over arbeidsmigratie in de zorgsector
J.M. Roosblad (2005), p. 111