The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

391 tot 400 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 331 ... 371   381   391   401   411 ... 451 ... 501 ... 561

391  download 116435 Rapport: Vissen in een vreemde vijver : het werven van verpleegkundigen en verzorgenden in het buitenland : ervaringen met en toekomstverwachtingen over arbeidsmigratie in de zorgsector
J.M. Roosblad (2005), p. 111
392   Rapport: Vissen in een vreemde vijver: het werven van verpleegkundigen en verzorgenden in het buitenland: ervaringen met en toekomstverwachtingen over arbeidsmigratie in de zorgsector
J.M. Roosblad (2005), p. 111
393   Boekbespreking: 
A.S. Rueb in: Praktisch Procederen (2005), p. 22-24 , De Toekomst van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht
394   Boek: Burgerlijk procesrecht, 8e druk
A.S. Rueb, H.J. Snijders, R.B. Gerretsen (2005), 228 p.
395   Boek: Compendium burgerlijk procesrecht, 15e druk
A.S. Rueb (2005), 433 p.
396   Boek: Memo Huurrecht 2005/2006
A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk, E.F. Wijkerslooth-Vinke (2005)
397   Hoofdstuk: Repelsteeltje, de partijwisseling tijdens de procedure
A.S. Rueb in: Amice : Rutgers-bundel : opstellen, op 26 april 2005 aangeboden aan Prof. Mr. G.R. Rutgers, ter gelegenheid van zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen (2005)
398   Hoofdstuk: Supplement 10
A.S. Rueb in: Losbl. Huurrecht (2005), p. 40
399   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer T√∂tungsverbrechen 1945-1999 (Band 33)
C.F. Ruter, D.W. de Mildt (2005)
400   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer T√∂tungsverbrechen 1945-1999 (Band 34)
C.F. Ruter, D.W. de Mildt (2005)