The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

361 tot 370 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341   351   361   371   381 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

361   Artikel: Tien stellingen over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
J.A. Peters in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht (2005), p. 192-96
362  download 176987 Artikel: Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren bedreigd
J.A. Peters, I. de Vré in: Nederlands Juristenblad (2005), p. 348-352
363   Boek: Europees conflictenrecht. Een complexe geschiedenis in vogelvlucht.
J.A. Pontier (2005), 34 p.
364  download 41590 Inaugurele rede: Europees conflictenrecht: een complexe geschiedenis in vogelvlucht
J.A. Pontier (2005), p. 34
365  download 16562 Rapport: "Europeanisation" of the law: consequences for the Dutch judiciary
S. Prechal, R.H. van Ooik, J.H. Jans, K.J.M. Mortelmans (2005)
366   Rapport: 'Europeanisation' of the law: consequences for the Dutch judiciary
S. Prechal, R.H. van Ooik, J.H. Jans, K.J.M. Mortelmans (2005)
367   Annotatie: SEW , , (C-387/02, C-391/02 en C-403/02, Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi en Marcello Dell'Utri e.a.)
S. Prechal, R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 10 (2005), p. 443-447
368   Annotatie: SEW , , (Zaak C-127/02, Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland t. Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
J.M. Prinssen in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 9, Zaak C-127/02, Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland t. Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (2005), p. 382-383
369   Boekbespreking: 
F.O. Raimondo in: Humanitäres Völkerrecht (2005), p. 155-156 , Towards an international criminal procedure
370   Hoofdstuk: Les principes généraux de droit dans la jurisprudence des tribunaux ad hoc: Une approche fonctionnelle
F.O. Raimondo in: Les sources du droit international pénal (2005), p. 75-95