The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

331 tot 340 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 311   321   331   341   351 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

331   Hoofdstuk: Corporate Social Responsibility: a conceptual challenge to international law
J.E. Nijman in: Noodzaak, plicht of wenselijkheid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een multidisciplinaire verkenning (2005), p. 39-62
332   Hoofdstuk: Attribution of forcible acts to states: connections between the law of state responsibility
P.A. Nollkaemper in: The Security Council and the Use of Force (2005), p. 133-171
333   Hoofdstuk: Chapter 7. The Evolution of the Regime for the River Rhine
P.A. Nollkaemper in: International Watercourses Law for the 21st Century (2005), p. 151-166
334   Boek: Kern van het internationaal publiekrecht (tweede druk)
P.A. Nollkaemper (2005), 481 p.
335   Boekbespreking: 
D. Obradovic in: Common Market Law Review (2005), p. 284-285 , Accountability and Legitimacy in the European Union
336   Artikel: Good governance conditions for the participation of business associations in EU consultations: the statute for a European association and beyond
D. Obradovic in: Transnational Associations (2005), p. 231-235
337   Annotatie: 2005, 111, (Buitenlandse erkenning door gehuwde Nederlandse man in strijd met openbare orde.)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 7, Buitenlandse erkenning door gehuwde Nederlandse man in strijd met openbare orde. (2005), p. 526-527
338   Annotatie: 2005, 58 en 59, (Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 4, Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (2005), p. 284-287
339   Annotatie: 2005, 71, (Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Nationaliteit)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 5, Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Nationaliteit (2005), p. 334-337
340   Annotatie: 2005, 99, (Reikwijdte art. 21 Haags Kinderontvoeringsverdrag. aard en doel Haags Kinderontvoeringsverdrag (art. 1 HKOV). Taak Centrale Autoriteit.)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 6, Reikwijdte art. 21 Haags Kinderontvoeringsverdrag. aard en doel Haags Kinderontvoeringsverdrag (art. 1 HKOV). Taak Centrale Autoriteit. (2005), p. 455-457