The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

311 tot 320 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281   291   301   311   321   331   341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

311   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 3 (2005), p. 114-116
312   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 4 (2005), p. 147-151
313   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 5 (2005), p. 177-180
314   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 6 (2005), p. 220-224
315   Hoofdstuk: Update van 'Commentaar op art. 25a Auteurswet 1912
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (2005)
316   Rapport: CASE. Projectvoorstel uitbreiding CASE Stichting Rechten Online
A.J. Muntjewerff (2005)
317   Artikel: e-See een instructieomgeving voor het leren selecteren van juridisch relevante feiten uit een complexe werkelijkheid
A.J. Muntjewerff in: Nota Bene, Vol. 11 (2005), p. 14-17
318   Rapport: Juridische Informatievaardigheden. Bronnenonderzoek en gegevensbeheer voor rechtswetenschap en rechtspraktijk. Projectvoorstel in het kader van het DU Domeinprogramma Recht
A.J. Muntjewerff, E. De Groot (2005)
319   Artikel: Oefenen met het oplossen van Strafrechtcasus in PROSA
A.J. Muntjewerff in: Nota Bene, Vol. 11 (2005), p. 18-23
320   Rapport: Recht in beeld. Projectvoorstel in het kader van het DU Domeinprogramma Recht
A.J. Muntjewerff, N.M. van Oosterzee (2005)