The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

311 tot 320 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281   291   301   311   321   331 ... 391 ... 451 ... 501 ... 561

311   Rapport: Recht in beeld. Projectvoorstel in het kader van het DU Domeinprogramma Recht
A.J. Muntjewerff, N.M. van Oosterzee (2005)
312   Boekredactie: The Law Teacher. Key Issues in the Development and Use of ICT in Legal Education
A.J. Muntjewerff, P. Maharg (2005)
313   Artikel: Unplugging Blackboard
A.J. Muntjewerff, J. van Leijen in: The law Teacher. Key Issues in the Development and Use of ICT in Legal Education, Vol. 39 (2005), p. 57-69
314   Annotatie: 2005, , (State and Religion, Schools and Scarves. An Analysis of the Margin of Appreciation as Used in the Case of Leyla Sahin v. Turkey)
A.J. Nieuwenhuis in: European Constitutional Law Review, Vol. 1-3, State and Religion, Schools and Scarves. An Analysis of the Margin of Appreciation as Used in the Case of Leyla Sahin v. Turkey (2005), p. 495-510
315   Hoofdstuk: Inleiding
A.J. Nieuwenhuis, B.J. Schueler, C.M. Zoethout in: Proportionaliteit in het publiekrecht (2005), p. 7-12
316   Boekredactie: Proportionaliteit in het publiekrecht
A.J. Nieuwenhuis, B.J. Schueler, C.M. Zoethout (2005)
317   Hoofdstuk: Slotbeschouwing
A.J. Nieuwenhuis, B.J. Schueler, C.M. Zoethout in: Proportionaliteit in het publiekrecht (2005), p. 211-228
318   Artikel: Tussen godslastering en kerstgedachte
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 1 (2005), p. 1-1
319   Hoofdstuk: Van pothuis en praktische rede. Grondrechten gedurende meer dan zes decennia
A.J. Nieuwenhuis in: Recht en Rede. Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (2005), p. 101-107
320   Hoofdstuk: Van proportionaliteit en appreciatiemarge: de noodzakelijkheidstoets in de jurisprudentie van het EHRM
A.J. Nieuwenhuis in: Proportionaliteit in het publiekrecht (2005), p. 37-61