The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

301 tot 310 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281   291   301   311   321   331 ... 391 ... 451 ... 501 ... 561

301   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2 (2005), p. 77-80
302   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 3 (2005), p. 114-116
303   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 4 (2005), p. 147-151
304   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 5 (2005), p. 177-180
305   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 6 (2005), p. 220-224
306   Hoofdstuk: Update van 'Commentaar op art. 25a Auteurswet 1912
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (2005)
307   Rapport: CASE. Projectvoorstel uitbreiding CASE Stichting Rechten Online
A.J. Muntjewerff (2005)
308   Artikel: e-See een instructieomgeving voor het leren selecteren van juridisch relevante feiten uit een complexe werkelijkheid
A.J. Muntjewerff in: Nota Bene, Vol. 11 (2005), p. 14-17
309   Rapport: Juridische Informatievaardigheden. Bronnenonderzoek en gegevensbeheer voor rechtswetenschap en rechtspraktijk. Projectvoorstel in het kader van het DU Domeinprogramma Recht
A.J. Muntjewerff, E. De Groot (2005)
310   Artikel: Oefenen met het oplossen van Strafrechtcasus in PROSA
A.J. Muntjewerff in: Nota Bene, Vol. 11 (2005), p. 18-23