The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

301 tot 310 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281   291   301   311   321 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

301   Artikel: Adaptive and reflexive governance- the limits of organised decentralisation
M.J.S.M. van der Meer, J. Visser, T. Wilthagen in: European Journal of Industrial Relations, Vol. 11 (2005), p. 347-365
302   Boek: Werken met verschil: een pleidooi voor gedifferentieerd HRM
M. Meerman (2005), 50 p.
303   Boek: Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur
R. Mellenbergh, R. Uylenburg (2005), 187 p.
304   Artikel: De curator en de naleving van de milieuvergunning
R. Mellenbergh in: Nederlands Juristenblad (2005), p. 784-789
305   Hoofdstuk: Verslag van de paneldiscussie (ochtend en middag)
R. Mellenbergh in: Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur (2005), p. 12-
306   Boekbespreking: 
E. Milano in: La Comunità Internazionale (2005) , Conflictos territoriales, interetnicos y nacionales en los estados surgidos de la Antigua Unione Sovietica
307  download 41587 Inaugurele rede: Door de bank genomen : bank en klant - verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid - een grensverkenning
M.R. Mok (2005), p. 38
308   Boek: Auteursrecht, Naburige rechten en Databankenrecht. Wettenpockets Privaatrecht
G.J.H.M. Mom (2005), 370 p.
309   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 1 (2005), p. 40-43
310   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2 (2005), p. 77-80