The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

271 tot 280 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 251   261   271   281   291 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

271   Artikel: Financiële diensten op afstand
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken (2005), p. 86-93
272   Artikel: Het begrip 'consument' in het Europese en Nederlandse privaatrecht
M.B.M. Loos in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 771-772
273   Hoofdstuk: Kroniek Dienstverlening
M.B.M. Loos in: Jaarboek Consumentenrecht 2003 (2005), p. 69-86
274   Artikel: Van basisbeginselen, vertrouwen en eerlijke handelspraktijken
M.B.M. Loos, J.G.J. Rinkes in: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, Vol. 1 (2005), p. 1-3
275   Boekredactie: Ars Aequi Wetseditie. Burgerlijk Wetboek 2005/2006
C. Mak, R.J.Q. Klomp (2005)
276  download 364625 Artikel: Idea europejskiego kodeksu cywilnego w świetle zasady pomocniczości - przyczynek do dyskusji [= The Idea of a European Civil Code in the Light of the Principle of Subsidiarity - A Starting Point for Discussion]
R.T. Manko in: Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, Vol. 13 (2005), p. 165-177
277  download 364624 Artikel: Shifts in International Boundary Rivers
R.T. Manko, K.A. Kanska in: Polish Yearbook of International Law, Vol. 26 (2005), p. 135-155
278   Hoofdstuk: The Action for Damages Against the Community
R.T. Manko in: European Union: Institutiona and Economic Law (2005), p. 637-673
279   Artikel: The Culture of Private Law in Central Europe After Enlargement: A Polish Perspective
R.T. Manko in: European Law Journal, Vol. 11 (2005), p. 527-548
280   Artikel: Bewijslast verdeling in geval van schade door RSI: een duivels dilemma.
N.J. Margetson in: Praktisch Procederen, Vol. 2005 (2005), p. 153-159