The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

221 tot 230 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 201   211   221   231   241 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

221  download 116497 Rapport: Boxing and Dancing: Dutch Trade Union and Works Council Experiences Revisited
M. van Klaveren, W. Sprenger (2005), p. 42
222   Rapport: Boxing and dancing: Dutch trade union and works council experiences revisited
M. van Klaveren, W. Sprenger (2005), p. 43
223  download 487665 Hoofdstuk: IT and telework
M. van Klaveren, K. Tijdens, P. Peters, C. Wetzels in: Flexible working and organisational change: the integration of work and personal life (2005), p. 268-293
224  download 487667 Artikel: Jongeren in de supermarkt: loonwijzer
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 16 (2005), p. 46-
225   Artikel: Van Apeldoorn tot Zuid-Korea
M. van Klaveren, K.G. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 16 (2005), p. 42-43
226   Hoofdstuk: Die niederländische Besloten Vennootschap (B.V.) und Naamloze Vennootschap (N.V.) und die börsennotierte niederländische Naamloze Vennootschap (N.V.)
H.J. de Kluiver in: Grenzüberschreitende Gesellschaften (2005), p. 178-240
227   Artikel: Familievennootschappen en (nieuw) vennootschapsrecht
H.J. de Kluiver in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 985-993
228   Hoofdstuk: Inleiding Bedrijfsopvolging
H.J. de Kluiver in: Bedrijfsopvolging: Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten (2005), p. 19-24-
229   Artikel: Tegenstrijdig belang en het aangaan van arbeidsovereenkomsten met bestuurders
H.J. de Kluiver in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 521-522
230   Artikel: Verboden rechtspersonen: betekenis en beperkingen van een privaatrechtelijk perspectief
H.J. de Kluiver in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 641-650