The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

211 tot 220 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 191   201   211   221   231 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

211   Artikel: Secrets of Confidentiality: Adjudication ad ignorantiam against material rights and justice?
H.J.R. Kaptein in: Rechtstheorie, Vol. 21 (2005), p. 245-256
212   Artikel: Bestuursrechtelijke implicaties van de SGP-uitspraak
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
213   Hoofdstuk: De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor de bestuursrechtelijke handhaving
A.J. Klap in: Proportionaliteit in het publiekrecht (2005), p. 24-
214   Artikel: Een dwangsom op het overschrijden van beslistermijnen
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
215   Annotatie: Gs 2005, 192, ()
A.J. Klap in: De Gemeentestem (2005), p. 692-695
216   Annotatie: Gs 2005, 23, ()
A.J. Klap in: De Gemeentestem (2005), p. 75-77
217   Hoofdstuk: Het legaliteitsbeginsel in het bestuursrecht: harde eis of nastrevenswaardig doel?
A.J. Klap in: afscheidsbundel voor mr. J.L. de Reede (2005), p. 71-76
218   Artikel: Over de (afschaffing van) goedkeuring van bestemmingsplannen
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
219   Artikel: Proceskosten bij niet tijdig beslissen?
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
220   Artikel: Ruimtelijke ordening privaatrechtelijk geregeld
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-