The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

201 tot 210 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 181   191   201   211   221 ... 281 ... 331 ... 391 ... 451 ... 501 ... 561

201  download 116482 Rapport: Analysing Employment Practices in Western European multinationals : coordination, industrial relations and employment flexibility in Poland
M. Kahancov√°, M. van der Meer (2005), p. 46
202   Boekbespreking: 
H.J.R. Kaptein in: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, Vol. 34 (2005), p. 212-217 , Van overeenkomstige toepassing: de pragma-dialectische resconstructie van analogie-argumentatie in rechtelijke uitspraken
203   Artikel: Secrets of Confidentiality: Adjudication ad ignorantiam against material rights and justice?
H.J.R. Kaptein in: Rechtstheorie, Vol. 21 (2005), p. 245-256
204   Artikel: Bestuursrechtelijke implicaties van de SGP-uitspraak
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
205   Hoofdstuk: De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor de bestuursrechtelijke handhaving
A.J. Klap in: Proportionaliteit in het publiekrecht (2005), p. 24-
206   Artikel: Een dwangsom op het overschrijden van beslistermijnen
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
207   Annotatie: Gs 2005, 192, ()
A.J. Klap in: De Gemeentestem (2005), p. 692-695
208   Annotatie: Gs 2005, 23, ()
A.J. Klap in: De Gemeentestem (2005), p. 75-77
209   Hoofdstuk: Het legaliteitsbeginsel in het bestuursrecht: harde eis of nastrevenswaardig doel?
A.J. Klap in: afscheidsbundel voor mr. J.L. de Reede (2005), p. 71-76
210   Artikel: Over de (afschaffing van) goedkeuring van bestemmingsplannen
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-