The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

191 tot 200 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171   181   191   201   211   221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

191  download 159397 Annotatie: Mf 2005, 34, (Mediasales e.a. vs. minister van EZ)
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 17/11-12, Mediasales e.a. vs. minister van EZ (2005), p. 382-390
192   Hoofdstuk: Hoofdstuk 8. Fiscale gevolgen van particulier kunstbezit
N. Idsinga in: De kunst en het recht. Over algemene publiekrechtelijke regels met betrekking tot kunst (2005), p. 205-213
193   Artikel: Naschrift
N. Idsinga in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 914-914
194   Artikel: Wel of geen meerwaardeclausule en het schenkingsbegrip
N. Idsinga in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 629-634
195   Artikel: Wijziging huwelijksvoorwaarden staande huwelijk
N. Idsinga in: FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, Vol. 3 (2005), p. 8-10
196   Hoofdstuk: De rol van het evenredigheidsbeginsel bij minimumharmonisatie
J.H. Jans in: Proportionaliteit in het publiekrecht (2005), p. 111-123
197   Annotatie: M&R 2005, , (C-176/03, EG-Verdrag art. 175; EU-Verdrag artt. 29, 31, 34 en 47)
J.H. Jans in: Milieu & Recht, Vol. 9, C-176/03, EG-Verdrag art. 175; EU-Verdrag artt. 29, 31, 34 en 47 (2005), p. 587-587
198   Annotatie: M&R 2005, , (C-6/03, EG-Verdrag art. 186; Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen)
J.H. Jans in: Milieu & Recht, Vol. 7, C-6/03, EG-Verdrag art. 186; Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (2005)
199   Annotatie: M&R 2005, , (Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu)
J.H. Jans in: Milieu & Recht, Vol. 2, Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2005), p. 96-96
200   Annotatie: M&R 2005, , (Richtlijn 94/62 betreffende verpakking en verpakkingsafval; EG-Verdrag artikel 28)
J.H. Jans in: Milieu & Recht, Vol. 3, Richtlijn 94/62 betreffende verpakking en verpakkingsafval; EG-Verdrag artikel 28 (2005), p. 172-172