The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

191 tot 200 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161   171   181   191   201   211   221 ... 281 ... 331 ... 391 ... 451 ... 501 ... 561

191   Annotatie: M&R 2005, , (Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu)
J.H. Jans in: Milieu en recht, Vol. 2, Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2005), p. 96-96
192   Annotatie: M&R 2005, , (Richtlijn 94/62 betreffende verpakking en verpakkingsafval; EG-Verdrag artikel 28)
J.H. Jans in: Milieu en recht, Vol. 3, Richtlijn 94/62 betreffende verpakking en verpakkingsafval; EG-Verdrag artikel 28 (2005), p. 172-172
193   Annotatie: SEW 2005, , (Zaak C-222/02, Peter Paul e.a./Duitsland)
J.H. Jans in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 6, Zaak C-222/02, Peter Paul e.a./Duitsland (2005), p. 284-287
194   Annotatie: SEW 2005, , (Zaak C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH tegen Oberb├╝rgermeisterin der Bundesstadt Bonn)
J.H. Jans in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 4, Zaak C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH tegen Oberb├╝rgermeisterin der Bundesstadt Bonn (2005), p. 183-186-
195   Artikel: Comperative Survey: The Netherlands, Seven Questions on National Waste Law
J.M.P. Janssen, M.N. Boeve in: Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 6 (2005), p. 549-551
196   Artikel: Country Report: The Netherlands, Appropriate assessments under the Habitats Directive
J.M.P. Janssen, M.N. Boeve in: Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 4 (2005), p. 340-341
197   Rapport: Rapport verkenning argumentatielijnen derogaties kaderrichtlijn water - Juridisch kader voor het gebruik van art.4 lid 3-7 kaderrichtlijn water, syncera water, Arcadis, IVM-VU
J.M.P. Janssen, H.G. Sevenster, L. Smorenburg-van Middelkoop (2005)
198   Artikel: Recent developments in EU Environmental Policy and Law
J.M.P. Janssen, M.N. Boeve in: Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 1 (2005), p. 72-74
199   Artikel: Recent developments in EU Environmental Policy and Law
J.M.P. Janssen, M.N. Boeve in: Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 4 (2005), p. 328-330
200   Artikel: De (externe) concerncommissaris
R.H. van het Kaar in: Onderneming en Financiering, Vol. 68 (2005), p. 23-28