The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

161 tot 170 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

161   Hoofdstuk: Beginselen en ontwikkelingen in het Nederlands Burgerlijk Procesrecht
M.L. Hendrikse in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (2005), p. 1-33
162   Hoofdstuk: Bereddingsplicht en bereddingskosten
M.L. Hendrikse in: Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht (2005), p. 273-282
163   Boekredactie: CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg
M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen (2005)
164   Artikel: De 'nautische fout' exceptie van de Hague Rules
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson in: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, Vol. 2005 (2005), p. 480-487
165   Hoofdstuk: De bevoegdheid van de rechter. Over international, absolute, sectorale en relatieve bevoegdheid
M.L. Hendrikse, A.W. Jongbloed in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (2005), p. 35-57
166   Boek: De buitengerechtelijke kosten. Preadvies voor de Vereniging van Incasso-advocaten 2005
M.L. Hendrikse (2005), 56 p.
167   Hoofdstuk: Doorbreking van de bescherming van de CMR-vervoerder (art 29 CMR)
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson, T.M. Maters in: CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg (2005), p. 189-213
168   Artikel: Eindelijk duidelijkheid over de fraudevervalclausule
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 25-28
169   Artikel: Enkele kritische opmerkingen over de verjaringsregeling in het nieuwe verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 176-178
170   Artikel: Geschiedenis, structuur en rechtskarakter van Titel 7.17 BW
M.L. Hendrikse, N. Vloemans in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 226-228