The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

1 tot 10 van 576
1   11   21 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

 Artikel: Biotechnologie en recht. Poreuze regelgeving laat genproducten ontsnappen
M.V.C. Aalders in: Arena milieutijdschrift, Vol. 11 (2005), p. 10-11
 Artikel: Biotechnologie en recht; poreuze regelgeving laat genproducten ontsnappen
M.V.C. Aalders in: Milieutijdschrift ArenA, Vol. 11 (2005), p. 10-11
 Artikel: De handhaving van het milieurecht: "harder" of "slimmer"
M.V.C. Aalders in: Journaal Milieu, Vol. 7 (2005), p. 152-155
download 17044 Artikel: De handhaving van het milieurecht; 'harder' of 'slimmer'?
M.V.C. Aalders in: Journaal Milieu, Vol. 3 (2005), p. 155-
 Rapport: Een kantelende overheid. Debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw
M.V.C. Aalders, T.A. Selnes (2005)
 Rapport: Een kantelende overheid. Debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw.
M.V.C. Aalders, T. Selnes (2005)
 Hoofdstuk: Horizontaal, onderhandelend en integraal bestuur
M.V.C. Aalders in: Kwesties om op in te gaan (2005), p. 13-17
 Hoofdstuk: Horizontaal, Onderhandelend en Integraal Bestuur
M.V.C. Aalders in: Kwesties om in op te gaan (2005), p. 13-17
 Artikel: Landbouwtransitie op dood spoor. Onderzoekers hekelen vastgeroeste beleidscultuur
M.V.C. Aalders, T. Selnes in: Arena milieutijdschrift, Vol. 3 (2005), p. 10-11
10   Artikel: Landbouwtransitie op dood spoor; onderzoekers hekelen vastgeroeste beleidscultuur
M.V.C. Aalders, T.A. Selnes in: Milieutijdschrift ArenA, Vol. 11 (2005), p. 10-11