The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

731 tot 740 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 711   721   731   741   751   761

731   Boekbespreking: The European Convention and the Future of European Environmental Law
P.E. Wenneras in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 31 (2004), p. 305-306 , The European Convention and the Future of European Environmental Law
732   Hoofdstuk: "De invloed van norm-afdwingend en horizon-verbredend sociaal kapitaal op schoolprestaties in een gedifferentieerd schoolsysteem."
H.G. van de Werfhorst in: Gemeenschap der burgers. Sociaal kapitaal in buurt, school en verenigingen. (2004), p. 91-103
733   Artikel: "The Sources of Political Orientations in Post-Industrial Society: Social Class and Education Revisited."
H.G. van de Werfhorst, N.D. de Graaf in: British Journal of Sociology, Vol. 55 (2004), p. 211-235
734   Hoofdstuk: Huppetee eruit! Of: hoe de sukkelaars van bijna 30 jaar sociale bescherming aan de straat zijn gezet
M. Westerveld in: Mevrouw de voorzitter, 1 jaar management by law (2004)
735   Boek: The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council
E. de Wet (2004), 413 p.
736   Hoofdstuk: The Direct Administration of Territories by the United Nations and its Member States in the Post Cold-War Era: Legal Bases and Implications for National Law
E. de Wet in: Max Planck Yearbook of United Nations Law (2004), p. 291-340
737   Artikel: The Prohibition of Torture as an International Norm of Ius Cogens and its Implications for National and Customary Law
E. de Wet in: European Journal of International Law (2004), p. 97-122
738   Boekredactie: Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht
J.P.J. van Wielink, C.M. Brölmann, M.E. Footer, P.A. Nollkaemper, D. Raic (2004), p. 815
739   Boekredactie: Jurisprudentie en documentatie Internationaal Publiekrecht,
J.P.J. van Wielink, P.A. Nollkaemper (2004), p. 815
740   Hoofdstuk: Amerika's kruistocht tegen het Internationale Strafhof
H.G. van der Wilt in: Vergelding, waarheidsvinding, verzoening (2004), p. 29-46