The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

711 tot 720 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681   691   701   711   721   731 ... 761

711   Hoofdstuk: Tien EG-rechtelijke knelpunten in de vennootschapsbelasting, opgenomen in de bundel 'Europa' naar aanleiding van de Belastingadviseursdag 2004 van de Federatie van belastingadviseurs
D.M. Weber in: Europa (2004), p. 51-63
712   Artikel: VPB 2007. Een stelsel gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel: EG-aspecten en contouren
D.M. Weber in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2004), p. 1297-1306
713   Artikel: VPB 2007. Opruimen van EG-rechtelijke knelpunten
D.M. Weber in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2004), p. 1251-1273
714   Annotatie: WFR , 1514, (Hoe moet worden omgegaan met passieve deelnemingen en passieve inkomsten?)
D.M. Weber in: Weekblad voor Fiscaal Recht, Vol. 6596, Hoe moet worden omgegaan met passieve deelnemingen en passieve inkomsten? (2004)
715   Boekbespreking: 
S. van Weeghel in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis (2004), p. 21-22 , Open en besloten bij commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening
716   Annotatie: BNB , , ()
S. van Weeghel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 264 (2004)
717   Artikel: De Wet VPB 2007 vanuit het perspectief van de fiscale wetenschap, Antwoorden van prof. mr. S. van Weeghel, Universiteit van Amsterdam
S. van Weeghel in: TIJDSCHRIFT VOOR FERTILITEITSONDERZOEK (2004), p. 166-169
718   Artikel: Enkele internationale aspecten van de onderkapitalisatieregeling
S. van Weeghel in: TIJDSCHRIFT VOOR FERTILITEITSONDERZOEK (2004), p. 106-114
719   Artikel: M&A Forum: Can Stockholders Avoid Target Country Tax on a Cross-Border Share-for-Share Acquisition or Merger
S. van Weeghel in: Tax Notes international (2004), p. 1015-1027
720   Artikel: M&A Forum: Spinoffs and Split-Offs Part II
S. van Weeghel in: Tax Notes international (2004), p. 925-941