The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

711 tot 720 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691   701   711   721   731 ... 761

711   Annotatie: FED 2004, C-494/03, ()
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 3012 (2004), p. 1145-1147
712   Annotatie: FED 2004, I R 13/02, ()
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 3049 (2004), p. 3789-3790
713   Annotatie: LIEI 2004, C-110/99, ()
D.M. Weber in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 1 (2004), p. 43-55
714   Artikel: Naschrift: 'Over Europeesrechtelijke autonomie en het rookgordijn van het Bundesfinanzhof
D.M. Weber in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2004), p. 875-879
715   Artikel: Op zoek naar de grensambtenaar uit het grensambtenarenarrest
D.M. Weber in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2004), p. 159-160
716   Annotatie: SEW 2004, T-92/00,T-103/00, (Gevoegde zaken T-92/00 & Y-103/00, Ramondin)
D.M. Weber in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 3, Gevoegde zaken T-92/00 & Y-103/00, Ramondin (2004), p. 126-128
717   Artikel: The "D Case": Most-Favoured-Nation Treatment and Compensation of Legal Costs before the European Court of Justice
D.M. Weber, E. Spierts in: European Taxation : a monthly jrnl. of articles concerning tax laws of European Countries, Vol. 2/3 (2004), p. 65-71
718   Hoofdstuk: The Netherlands Antilles and Aruba as outermost region of the EC: consequences for direct taxation
D.M. Weber in: OCT and UPT; consequences for the Dutch Caribbean (2004), p. 57-77
719   Hoofdstuk: Tien EG-rechtelijke knelpunten in de vennootschapsbelasting, opgenomen in de bundel 'Europa' naar aanleiding van de Belastingadviseursdag 2004 van de Federatie van belastingadviseurs
D.M. Weber in: Europa (2004), p. 51-63
720   Artikel: VPB 2007. Een stelsel gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel: EG-aspecten en contouren
D.M. Weber in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2004), p. 1297-1306