The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

661 tot 670 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 641   651   661   671   681 ... 761

661   Rapport: The Dutch Civil Service
E. Verhulp, C.R. Niessen (2004)
662   Hoofdstuk: Godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid
B.P. Vermeulen, C.M. Zoethout in: Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003 (2004), p. 77-88
663   Hoofdstuk: Patterns and Variations in European Industrial Relations
J. Visser in: Industrial Relations in Europe 2004 (2004), p. 11-57-
664   Rapport: The Impact of Globalisation on Industrial Relations in Multinationals in the Netherlands
J. Visser, R. de Boer, H. Houwing, M. Kahancova, M.J. van der Meer, D. Rass (2004)
665   Hoofdstuk: The Netherlands: from atypicality to typicality
J. Visser, T. Wilthagen, R.M. Beltzer, E. Koot-van der Putte in: Employment policy and the regulation of part-time work in the European Union: a comparative analysis (2004), p. 190-223
666   Hoofdstuk: 'Law and Economics of environmental crime'
M.J.C. Visser, M.G. Faure in: New Perspectives on Economic Crime (2004), p. 57-75
667   Artikel: Milieustrafrecht; enkele recente ontwikkelingen
M.J.C. Visser, M.G. Faure in: Delikt en Delinkwent (2004), p. 842-850
668   Artikel: Ontwikkelingen in het milieustrafrecht
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I. Koopmans in: Delikt en Delinkwent (2004), p. 326-335
669   Annotatie: 2004, , (Onafhankelijkheid Raad van State)
I.C. van der Vlies in: NJCM-Bulletin, Vol. 5001678434, Onafhankelijkheid Raad van State (2004), p. 744-750
670   Annotatie: AB 2004, , ()
I.C. van der Vlies in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004)