The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

571 tot 580 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 551   561   571   581   591 ... 611 ... 691 ... 761

571   Annotatie: AB 2004, 16, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004)
572   Annotatie: AB 2004, 244, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004)
573   Annotatie: AB 2004, 62, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004), p. 434-435
574   Annotatie: AB 2004, 62, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004)
575   Hoofdstuk: Algemene bepalingen over besluiten
B.J. Schueler in: Handboek Algemene Wet bestuursrecht, deel II. Commentaar op de artikelen 3:1-3:3 (supplement) (2004)
576   Boekbespreking: Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht
B.J. Schueler in: Overheid en Aansprakelijkheid, Vol. 4 (2004), p. 128-131 , Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht
577   Artikel: Het labyrint rond de schatkist. De verhouding tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.
B.J. Schueler in: Jurisprudentie bestuursrecht plus, Vol. 2 (2004), p. 83-102
578   Annotatie: JBP 2004, , ()
B.J. Schueler in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 3 (2004), p. 353-356
579   Hoofdstuk: Marktautoriteiten in een democratische rechtsstaat
B.J. Schueler in: Markten onder toezicht (2004), p. 13-29
580   Hoofdstuk: Schadevergoeding na vernietiging of herroeping, hoofdstuk XX
B.J. Schueler in: Praktijkboek Bestuursrecht. Supplement (2004), p. vw1-vw28