The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

561 tot 570 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531   541   551   561   571   581 ... 601 ... 681 ... 761

561  download 115664 Rapport: The work-family balance in collective agreements. More female employees, more provisions?
K. Schreuder (2004), p. 39
562   Rapport: The work-family balance in collective agreements: more female employees, more provisions?
K. Schreuder (2004), p. 43
563   Boekredactie: International Law and Sustainable Development. Principles and Practice
N. Schrijver, J.F. Weiss (2004), p. 714
564   Annotatie: AB 2004, 16, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004)
565   Annotatie: AB 2004, 244, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004)
566   Annotatie: AB 2004, 62, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004), p. 434-435
567   Annotatie: AB 2004, 62, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2004)
568   Hoofdstuk: Algemene bepalingen over besluiten
B.J. Schueler in: Handboek Algemene Wet bestuursrecht, deel II. Commentaar op de artikelen 3:1-3:3 (supplement) (2004)
569   Boekbespreking: Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht
B.J. Schueler in: Overheid en Aansprakelijkheid, Vol. 4 (2004), p. 128-131 , Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht
570   Artikel: Het labyrint rond de schatkist. De verhouding tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.
B.J. Schueler in: Jurisprudentie bestuursrecht plus, Vol. 2 (2004), p. 83-102