The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

531 tot 540 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 511   521   531   541   551 ... 601 ... 681 ... 761

531   Hoofdstuk: supplement 4
A.S. Rueb in: Huurrecht (2004), p. 40
532   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer Totungsverbrechen 1945-1999 (Band 30)
C.F. Ruter, D.W. de Mildt (2004)
533   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer Totungsverbrechen 1945-1999 (Band 31)
C.F. Ruter, D.W. de Mildt (2004)
534   Artikel: Editorial. European constitutionalisation of private law
J.W. Rutgers in: European Review of Private Law, Vol. 5 (2004), p. 587-588
535   Artikel: Katern Europees Privaatrecht
J.W. Rutgers in: Ars Aequi Katern (2004)
536   Artikel: Katern Europees privaatrecht nummer 93
J.W. Rutgers in: Ars Aequi (2004), p. 5122-5123
537   Rapport: Memorandum to English Law Commission concerning European law and the rules on Security Interests in movables.
J.W. Rutgers (2004)
538   Artikel: Social Justice in European Contract Law: a Manifesto
J.W. Rutgers in: European Law Journal (2004), p. 653-674
539   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Totungsverbrechen 1945-1999 (Band 32)
C.F. RĂ¼ter, D.W. de Mildt (2004)
540   Artikel: Is analogische interpretatie van art. 3:86 lid 2 in de context van art. 3:88 BW mogelijk?
A.F. Salomons in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2004)