The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

521 tot 530 van 770
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 301 ... 381 ... 461 ... 501   511   521   531   541 ... 611 ... 691 ... 761

521   Boek: Aanstellingskeuringen
C.W.G. Rayer (2004), 135 p.
522   Hoofdstuk: Drie modellen voor een parlementaire republiek
J.H. Reestman in: Grondwet van de republiek Nederland (2004), p. 49-86
523   Hoofdstuk: Nationale minderheidstalen in bestuurszaken en rechtsverkeer
J.H. Reestman in: Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid (2004), p. 181-199
524  download 489713 Annotatie: NJCM-Bulletin 2004, , (Kleyn v. Netherlands)
J.H. Reestman in: NJCM-Bulletin, Kleyn v. Netherlands (2004), p. 736-744
525   Hoofdstuk: Erfrecht (losbladige editie, nieuw opgezet)
B.E. Reinhartz in: ????? (2004), p. 182-1-233-8
526   Inaugurele rede: Het notariaat: heel speciaal?!
B.E. Reinhartz (2004), p. 29
527   Artikel: Het wetsvoorstel Wet conflictentecht geregistreerd partnerschap
B.E. Reinhartz in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 135 (2004), p. 491-498
528   Artikel: Kan de erflater de ontbindende voorwaarde bij de testamentaire last ook weglaten?
B.E. Reinhartz in: Nieuw Erfrecht, Vol. 1 (2004), p. 15-16
529   Artikel: Kan het kwaad als een mede-erfgenaam jaren stilzit en geen verdeling vordert?
B.E. Reinhartz in: Nieuw Erfrecht, Vol. 2 (2004), p. 34-35
530   Artikel: Misbruik van bevoegdheid in afstammingskwesties
B.E. Reinhartz in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. 2 (2004), p. 5-7