The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

511 tot 520 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 491   501   511   521   531 ... 601 ... 681 ... 761

511   Hoofdstuk: Legitimacy, Recognition, Democratic Control, Transparency and `Accountability of Non-Governmental Organizations
F.O. Raimondo in: From Government to Governance. The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European Legal System, Proceedings of the Sixth Hague Joint Conference held in The Hague, The Netherlands (2004), p. 120-122
512   Hoofdstuk: European Community
S.T. Ramnewash-Oemrawsingh in: Yearbook of International Environmental Law (2004), p. 704-721
513   Hoofdstuk: Interventies en Verslag van de discussies
S.T. Ramnewash-Oemrawsingh, F.M. Fleurke in: Handhaving van het omgevingsrecht (2004), p. 81-95
514   Boek: Aanstellingskeuringen
C.W.G. Rayer (2004), 135 p.
515  download 489713 Annotatie: 2004, , (Kleyn v. Netherlands)
J.H. Reestman in: NJCM-Bulletin, Kleyn v. Netherlands (2004), p. 736-744
516   Hoofdstuk: Drie modellen voor een parlementaire republiek
J.H. Reestman in: Grondwet van de republiek Nederland (2004), p. 49-86
517   Hoofdstuk: Nationale minderheidstalen in bestuurszaken en rechtsverkeer
J.H. Reestman in: Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid (2004), p. 181-199
518   Hoofdstuk: Erfrecht (losbladige editie, nieuw opgezet)
B.E. Reinhartz in: ????? (2004), p. 182-1-233-8
519   Inaugurele rede: Het notariaat: heel speciaal?!
B.E. Reinhartz (2004), p. 29
520   Artikel: Het wetsvoorstel Wet conflictentecht geregistreerd partnerschap
B.E. Reinhartz in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 135 (2004), p. 491-498