The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

501 tot 510 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461 ... 481   491   501   511   521   531 ... 611 ... 691 ... 761

501   Annotatie: Mf , , (NVCR c.s. vs. NOS en NPS)
A.T. Ottow in: Mediaforum, NVCR c.s. vs. NOS en NPS (2004), p. 134-137
502   Annotatie: Mf 2004, , (De mobiele apotheose)
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 7/8, De mobiele apotheose (2004), p. 267-268
503   Annotatie: Mf 2004, , (KPN Telecom vs. OPTA)
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 2, KPN Telecom vs. OPTA (2004), p. 56-60
504   Annotatie: Mf 2004, , (TPG vs. OPTA en TPG vs. Staat)
A.T. Ottow, V. Textor in: Mediaforum, Vol. 5, TPG vs. OPTA en TPG vs. Staat (2004), p. 182-188
505   Artikel: The rise and fall of communal responsibility in ancient law
F. Parisi, G. Dari-Mattiacci in: International Review of Law and Economics, Vol. 24 (2004), p. 489-505
506   Boek: Effecten van de zorgplicht. Klachten over effectendienstverlening in de praktijk.
C.E. du Perron (2004), 379 p.
507   Artikel: National Parliaments and Subsidiarity: Think Twice
J.A. Peters in: European Constitutional Law Review (2004), p. 68-72
508   Artikel: Politiek Advies?
J.A. Peters in: Nederlands Juristenblad (2004), p. 124-125
509  download 88473 Proefschrift: Tussen privacy en wetenschapsvrijheid. Regulering van gegevensverwerking voor medisch-wetenschappelijk onderzoek
M.C. Ploem (2004)
510   Hoofdstuk: Argumenteren met beginselen. De uitleg van het europees bevoegdheids- en executierecht.
J.A. Pontier in: In het licht van deze overwegingen. Bijdrage aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie, Rotterdam 27-06-2003 (2004)