The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

491 tot 500 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461   471   481   491   501   511 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

491   Artikel: Documentatie
A.T. Ottow, L. Dragstra, L. Huisman, G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 4 (2004), p. 117-122
492   Artikel: Documentatie
A.T. Ottow, L. Dragstra, L. Huisman, G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 5 (2004), p. 163-169
493   Artikel: Documentatie
A.T. Ottow, L. Dragstra, L. Huisman, G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 6 (2004), p. 212-217
494   Artikel: Documentatie
A.T. Ottow, L. Dragstra, L. Huisman, G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 7/8 (2004), p. 246-251
495   Artikel: Documentatie
A.T. Ottow, L. Dragstra, L. Huisman, G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 9 (2004), p. 282-288
496   Artikel: Documentatie
A.T. Ottow, L. Dragstra, L. Huisman, G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 10 (2004), p. 309-314
497   Artikel: Documentatie
A.T. Ottow, L. Dragstra, L. Huisman, G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 11/12 (2004), p. 352-359
498   Hoofdstuk: Het toezicht door OPTA.
A.T. Ottow, R. Oudejans in: Toezicht op markten (2004), p. 319-328
499   Artikel: Kort commentaar op enkele procedurele wijzigingen in de nieuwe Telecommunicatiewet
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 1 (2004), p. 2-5
500   Boek: Markten onder Toezicht
A.T. Ottow, M. Koppenhol, F. Falkena (2004)