The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

491 tot 500 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 471   481   491   501   511 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

491   Hoofdstuk: Het toezicht door OPTA.
A.T. Ottow, R. Oudejans in: Toezicht op markten (2004), p. 319-328
492   Artikel: Kort commentaar op enkele procedurele wijzigingen in de nieuwe Telecommunicatiewet
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 1 (2004), p. 2-5
493   Boek: Markten onder Toezicht
A.T. Ottow, M. Koppenhol, F. Falkena (2004)
494   Annotatie: Mf , , (NVCR c.s. vs. NOS en NPS)
A.T. Ottow in: Mediaforum, NVCR c.s. vs. NOS en NPS (2004), p. 134-137
495   Annotatie: Mf 2004, , (De mobiele apotheose)
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 7/8, De mobiele apotheose (2004), p. 267-268
496   Annotatie: Mf 2004, , (KPN Telecom vs. OPTA)
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 2, KPN Telecom vs. OPTA (2004), p. 56-60
497   Annotatie: Mf 2004, , (TPG vs. OPTA en TPG vs. Staat)
A.T. Ottow, V. Textor in: Mediaforum, Vol. 5, TPG vs. OPTA en TPG vs. Staat (2004), p. 182-188
498   Artikel: The rise and fall of communal responsibility in ancient law
F. Parisi, G. Dari-Mattiacci in: International Review of Law and Economics, Vol. 24 (2004), p. 489-505
499   Boek: Effecten van de zorgplicht. Klachten over effectendienstverlening in de praktijk.
C.E. du Perron (2004), 379 p.
500   Artikel: National Parliaments and Subsidiarity: Think Twice
J.A. Peters in: European Constitutional Law Review (2004), p. 68-72