The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

461 tot 470 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 441   451   461   471   481 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

461   Hoofdstuk: Een eenvormige uitleg van begrippen tussen internationale bevoegdheidsrechtelijke en conflictenrechtelijke verdragen
A.E. Oderkerk in: Bijdragen aan het vierde symposium juridische argumentatie Rotterdam 27 juni 2003 (2004), p. 261-271
462   Hoofdstuk: Kwalificatie en interpretatie in het internationaal privaatrecht- verdragsautonome of verordeningsautonome kwalificatie en eenvormige uitleg van begrippen
A.E. Oderkerk in: Voorkeur voor de lex fori (2004)
463   Hoofdstuk: The Structure of the International and European Legal System and its Values
N.R. Okany in: From Government to Governance. The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European Legal System, Proceedings of the Sixth Hague Joint Conference held in The Hague, The Netherlands (2004), p. 417-424
464   Artikel: Afdoende maatregelen bij gevaarzetting
G.G. Oly in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Vol. 102 (2004), p. 237-238
465   Artikel: Betalen aan of via de bank
G.G. Oly in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Vol. 1 (2004), p. 64-65
466   Hoofdstuk: Mevrouw Agsteribbw
G.G. Oly in: Amsterdamse herinneringen 3 Oost (2004), p. 87-92
467   Artikel: Normaal Europees mededingsrecht
G.G. Oly in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Vol. 102 (2004), p. 167-169
468   Artikel: Over de goede trouw bij schuldsanering
G.G. Oly in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Vol. 102 (2004), p. 113-117
469   Artikel: Anfaw pet konbim tycim otbip....
R.H. van Ooik in: Kozepwih. Wemen ededuemi, Vol. 1 (2004), p. 29-30
470   Hoofdstuk: Betekenis van het Europese burgerschap voor Nederland: studiefinanciering en bijstand
R.H. van Ooik in: Europees burgerschap (2004), p. 127-142