The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

461 tot 470 van 770
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 301 ... 381 ... 441   451   461   471   481 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

461   Artikel: Tussen laicite en AWGB. Hoofddoek en openbaar onderwijs in Frankrijk, Duitsland, Nederland en onder het EVRM
A.J. Nieuwenhuis in: Nederlands Juristenblad (2004), p. 937-943
462   Artikel: Tussen laïcité en AWGB. Hoofddoek en openbaar onderwijs in Frankrijk, Duitsland, Nederland en onder het EVRM
A.J. Nieuwenhuis in: NJB, Vol. 79 (2004), p. 937-943
463   Artikel: Forging the Public and the Private Sector in the International Legal Order
P.A. Nollkaemper in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 31 (2004), p. 77-79
464   Artikel: Forging the Public and the Private Sector in the Legal International Order
P.A. Nollkaemper in: Legal Issues of Economic Integration (2004), p. 77-79
465   Boek: Kern van het Internationaal Publiekrecht
P.A. Nollkaemper (2004), XVIII, 453 p.
466   Boek: Kern van het internationaal publiekrecht
P.A. Nollkaemper (2004), 453 p.
467   Artikel: The application of customary international law by national courts: Introduction
P.A. Nollkaemper, E. de Wet in: Non-State Actors and International Law (2004), p. 1-2
468   Hoofdstuk: Een eenvormige uitleg van begrippen tussen internationale bevoegdheidsrechtelijke en conflictenrechtelijke verdragen
A.E. Oderkerk in: Bijdragen aan het vierde symposium juridische argumentatie Rotterdam 27 juni 2003 (2004), p. 261-271
469   Hoofdstuk: Kwalificatie en interpretatie in het internationaal privaatrecht- verdragsautonome of verordeningsautonome kwalificatie en eenvormige uitleg van begrippen
A.E. Oderkerk in: Voorkeur voor de lex fori (2004)
470   Hoofdstuk: The Structure of the International and European Legal System and its Values
N.R. Okany in: From Government to Governance. The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European Legal System, Proceedings of the Sixth Hague Joint Conference held in The Hague, The Netherlands (2004), p. 417-424