The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

441 tot 450 van 770
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 301 ... 381 ... 421   431   441   451   461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

441   Artikel: Actio Pauliana en de activatransactie: een nadere beschouwing
R. Mellenbergh, F.A. Sievers in: Ondernemingsrecht, Vol. 9 (2004), p. 341-346
442   Annotatie: Informatierecht/AMI, AMI 2004, , (KNVB/Being There)
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 5, KNVB/Being There (2004), p. 198-199
443   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 1 (2004), p. 42-44
444   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2 (2004), p. 85-87
445   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 3 (2004), p. 113-115
446   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 4 (2004), p. 152-156
447   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 5 (2004), p. 200-204
448   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 6 (2004), p. 229-232
449   Boek: Europees recht en de Nederlandse rechter. Verworvenheden en uitdagingen
K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik, S. Prechal (2004), 151 p.
450   Boek: Europees recht en de Nederlandse rechter: verworvenheden en uitdagingen
K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik, S. Prechal (2004), 151 p.