The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

441 tot 450 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 421   431   441   451   461 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

441   Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 6 (2004), p. 229-232
442   Boek: Europees recht en de Nederlandse rechter. Verworvenheden en uitdagingen
K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik, S. Prechal (2004), 151 p.
443   Boek: Europees recht en de Nederlandse rechter: verworvenheden en uitdagingen
K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik, S. Prechal (2004), 151 p.
444   Hoofdstuk: De Marokkaan van Lillehammer en andere overlast van bevriende staten. Rechtsmacht, rechtshulp in strafzaken en het onvermogen om staatscriminaliteit te vervolgen en te bestraffen
C.F. Mulder in: Vergelding, waarheidsvinding, verzoening (2004), p. 47-55
445   Hoofdstuk: A Generic Environment for Integrating Streaming Video in Legal Education e-See
A.J. Muntjewerff in: Proceedings Wordl Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. (2004), p. 527-532
446   Artikel: CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken
A.J. Muntjewerff in: NotaBene, Vol. 10 (2004), p. 13-15
447   Rapport: CASE. Case Law Analysis and Storage Environment. Een instructieomgeving voor het zoeken naar en structuren van rechterlijke uitspraken.
A.J. Muntjewerff (2004)
448   Rapport: e-See een instructieomgeving voor het leren selecteren van juridisch relevante feiten uit een complexe werkelijkheid.
A.J. Muntjewerff (2004)
449   Hoofdstuk: Effective and efficient learning of the law using models of legal knowledge
A.J. Muntjewerff in: In het licht van deze overwegingen. Bijdragen aan het vierde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 27 juni 2003 (2004), p. 209-219
450   Rapport: PROSA module strafrecht. Een instructieomgeving voor het leren oplossen van strafrechtcasus.
A.J. Muntjewerff (2004)