The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

31 tot 40 van 770
1   11   21   31   41   51 ... 71 ... 151 ... 231 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

31  download 39364 Artikel: De positie van werknemers bij overgang van onderneming, fusies en splitsingen
R.M. Beltzer, W.A. Zondag in: Dossier - Mergers and Acquisitions, Vol. 2004 (2004), p. 108-118
32  download 39367 Artikel: De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248
R.M. Beltzer in: Arbeid Integraal, Vol. 8 (2004), p. 31-36
33   Artikel: De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248
R.M. Beltzer in: Arbeid Integraal : Bulletin Arbeid, Sociale Zekerheid & Recht, Vol. 9 (2004), p. 31-36
34  download 2302 Artikel: De symbiose van het arbeidsrecht en het privaatrecht volgens de rechtspraak in 2003
R.M. Beltzer in: Sociaal recht : Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, Vol. 18 (2004), p. 6-13
35   Artikel: De symbiose van het arbeidsrecht en het privaatrecht volgens de rechtspraak in 2003
R.M. Beltzer in: Sociaal Recht, Vol. 19 (2004), p. 6-13
36  download 39369 Boek: Deel IV: Beeindiging van de arbeidsverhouding I
R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen, J.H. Woudenberg (2004)
37   Boek: Deel IV: Beeindiging van de arbeidsverhouding I
R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen, J.H. Woudenberg (2004)
38  download 110337 Boek: Deel VIII: Medezeggenschap
R.M. Beltzer, J. van Drongelen (2004)
39  download 39381 Boek: Deel VIII: Medezeggenschap
R.M. Beltzer, J. van Drongelen (2004)
40  download 39366 Artikel: Harmonisatie is geen (ETO-)reden
R.M. Beltzer in: ArbeidsRecht, Vol. 11 (2004)