The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

371 tot 380 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 351   361   371   381   391 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

371   Hoofdstuk: Interventie inzake preadviezen van N.J. Schrijver en E. Heij over Volkenrecht en Duurzame Ontwikkeling
J.G. Lammers in: Verslag van de Algemene Ledenvergadering NVIR van 7 november 2003. Mededelingen van de NVIR no.128 (2004)
372   other: T.R. - Hague Yearbook of International Law
J.G. Lammers, A.C. Kiss (2004)
373   Hoofdstuk: Inbeslagneming van stukken van overtuiging
R.M.I. Lamp, H.G. van der Wilt in: Melai Internationaal, losbladig commentaar Internationale Rechtshulp (2004), p. 19
374   Boekbespreking: 
N. Lavranos in: Common Market Law Review (2004), p. 1742-1743 , The WTO case law of 2001
375   Artikel: Die begrenzte Immunitat der Mitglieder des Europaischen Parlaments
N. Lavranos in: Europarecht, Vol. 5 (2004), p. 775-784
376   Artikel: Die EG darf WTO-Recht weiterhin ignorieren
N. Lavranos in: Europ√§isches Wirtschafts- und Steuerrecht (2004), p. 293-297
377   Hoofdstuk: Europa toch "best" belangrijk!
N. Lavranos in: Openbaar Bestuur (2004), p. 8-12
378   Proefschrift: Legal Interaction between Decisions of International Organizations and European Law
N. Lavranos (2004), p. 310
379   Boek: Legal Interaction between Decisions of International Organizations and European Law
N. Lavranos (2004)
380   Annotatie: SEW 2004, C-233/02, (Franse republiek t. Commissie van de Europese Gemeenschappen ('EG-VS Richtsnoeren') Conclusie A-G Alber van 25 September 2003)
N. Lavranos, R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. december, Franse republiek t. Commissie van de Europese Gemeenschappen ('EG-VS Richtsnoeren') Conclusie A-G Alber van 25 September 2003 (2004), p. 543-547