The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

371 tot 380 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 351   361   371   381   391 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

371   Artikel: Overzicht jurisprudentie Wet aanpassing arbeidsduur (2)
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 1 (2004), p. 2-6
372   Artikel: Redactioneel
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp (2004), p. 1-2
373   Artikel: Wie zet de asielzoeker uit?
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp (2004), p. 1-2
374   Artikel: De zin van de Raad voor de Journalistiek
W.F. Korthals Altes in: Mediaforum, Vol. 5 (2004), p. 160-162
375   Artikel: Journalisten over de Schreef
W.F. Korthals Altes in: Nederlands Juristenblad, Vol. 16 (2004), p. 841-
376   Artikel: Obzor Jevropjeiskovo Zakonodatelstv o Diffamatasii (Overview of European Law on Defamation)
W.F. Korthals Altes in: Zakonodatelstvo i Praktika Mass-Media, Vol. 23/24 (2004), p. 3-9
377   Hoofdstuk: Compensation for Nuclear Damage under the Paris, Brussels and Vienna Conventions.
J.G. Lammers in: Hague Yearbook of International Law 2003 (2004), p. 47-79
378   Hoofdstuk: Interventie inzake preadviezen van N.J. Schrijver en E. Heij over Volkenrecht en Duurzame Ontwikkeling
J.G. Lammers in: Verslag van de Algemene Ledenvergadering NVIR van 7 november 2003. Mededelingen van de NVIR no.128 (2004)
379   other: T.R. - Hague Yearbook of International Law
J.G. Lammers, A.C. Kiss (2004)
380   Hoofdstuk: Inbeslagneming van stukken van overtuiging
R.M.I. Lamp, H.G. van der Wilt in: Melai Internationaal, losbladig commentaar Internationale Rechtshulp (2004), p. 19