The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

361 tot 370 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 341   351   361   371   381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

361   Rapport: Scenes uit een reintegratieproces
R. Knegt, J.J.M. Besseling, R. Hoffius, T.J. Veerman, J.F. Ybema (2004)
362   Artikel: Scenes uit een reintegratieproces
R. Knegt, J.J.M. Besseling, T.J Veerman, J.F. Ybema in: PS Documenta, Vol. 2004 (2004), p. 2231-2248
363   Rapport: Verslag haalbaarheidsonderzoek 'Ontslagvergoedingen en WW'
R. Knegt (2004)
364   Artikel: Gemengde gevoelens over herijking
N.S.J. Koeman in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 2 (2004), p. 46-46
365   Hoofdstuk: Overheidsaansprakelijkheid ingeval van niet-handelen, onder meer bij niet-handhaven
N.S.J. Koeman in: Handhaving van het Omgevingsrecht (2004), p. 39-48
366   Artikel: Kanttekeningen bij de straftoemeting voor het Joegoslavie Tribunaal
R.A. Kok, H.G. van der Wilt in: Strafblad (2004), p. 53-63
367   Hoofdstuk: Le droit des citoyens à avoir accès à l'eau, au gaz et à l'électricité doit-il etre garanti par la Constitution?
W. Konijnenbelt in: L'administration et l'énergie en Europe: table ronde du Centre de recherches administratives des 22 et 23 octobre 2004 (2004), p. 133-142
368   Artikel: Afschaffen van de Algemeen verbindend verklaring onverantwoord
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 2004 (2004), p. 1-2
369   Artikel: Een afscheid en een blik naar de toekomst
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp (2004), p. 1-1
370   Artikel: Meedoen, ook zonder oppas en zonder werk?: kabinet zet meer aan tot toekijken
E. Koot-van der Putte, T. van den Berge, C.W.G. Rayer in: Volkskrant, Vol. 28 juli (2004), p. 11-