The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

351 tot 360 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 331   341   351   361   371   381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

351   Artikel: The Netherlands, Non bis in idem
A.H. Klip, H.G. van der Wilt in: Revue Internationale de Droit Pénal (2004), p. 1091-1137
352   Rapport: Ontslagvergoedingen en WW
R. Knegt (2004)
353   Rapport: Policy instruments to enhance compliance with equal treatment rules
R. Knegt, T. van den Berge, M.H. Schaapman (2004)
354   Rapport: Scenes uit een reintegratieproces
R. Knegt, J.J.M. Besseling, R. Hoffius, T.J. Veerman, J.F. Ybema (2004)
355   Artikel: Scenes uit een reintegratieproces
R. Knegt, J.J.M. Besseling, T.J Veerman, J.F. Ybema in: PS Documenta, Vol. 2004 (2004), p. 2231-2248
356   Rapport: Verslag haalbaarheidsonderzoek 'Ontslagvergoedingen en WW'
R. Knegt (2004)
357   Artikel: Gemengde gevoelens over herijking
N.S.J. Koeman in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 2 (2004), p. 46-46
358   Hoofdstuk: Overheidsaansprakelijkheid ingeval van niet-handelen, onder meer bij niet-handhaven
N.S.J. Koeman in: Handhaving van het Omgevingsrecht (2004), p. 39-48
359   Artikel: Kanttekeningen bij de straftoemeting voor het Joegoslavie Tribunaal
R.A. Kok, H.G. van der Wilt in: Strafblad (2004), p. 53-63
360   Hoofdstuk: Le droit des citoyens à avoir accès à l'eau, au gaz et à l'électricité doit-il etre garanti par la Constitution?
W. Konijnenbelt in: L'administration et l'énergie en Europe: table ronde du Centre de recherches administratives des 22 et 23 octobre 2004 (2004), p. 133-142