The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

351 tot 360 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 331   341   351   361   371   381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

351   Hoofdstuk: Hoofdstuk Advisering
A.P. Klap in: Praktijkboek Bestuursrecht (2004), p. 25
352   Artikel: Kroniek Bestuurshandelingen
A.P. Klap, B.K. Olivier in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 1 (2004), p. 21-34
353   Artikel: Solliciteren, hoe?
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 15 (2004), p. 33-
354   Artikel: Werken bij internationale bedrijven
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 15 (2004), p. 29-
355   Artikel: Werknemers in de voedingsindustrie
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 15 (2004), p. 33-
356   Hoofdstuk: Commentaar
J.K. Kleffner in: Vergelding, waarheidsvinding, verzoening (2004), p. 57-60
357   Hoofdstuk: The Relationship Between Internationalized Courts and National Courts
J.K. Kleffner, P.A. Nollkaemper in: Internationalized Criminal Courts and Tribunals. Sierra Leone, East-Timor, Kosovo and Cambodia (2004), p. 359-378
358   Artikel: The Netherlands, Non bis in idem
A.H. Klip, H.G. van der Wilt in: Revue Internationale de Droit PĂ©nal (2004), p. 1091-1137
359   Rapport: Ontslagvergoedingen en WW
R. Knegt (2004)
360   Rapport: Policy instruments to enhance compliance with equal treatment rules
R. Knegt, T. van den Berge, M.H. Schaapman (2004)