The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

341 tot 350 van 770
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 301 ... 321   331   341   351   361 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

341  download 115638 Rapport: A two-step first-difference estimator for a panel data Tobit model.
A.S. Kalwij (2004), p. 14
342   Hoofdstuk: Against the Pain of Punishment: Retribution as Reparation through Penal Servitude
H.J.R. Kaptein in: Crime, Victims and Justice: Essays on Principles and Practice (2004), p. 80-111
343   Hoofdstuk: Comments on M. Hildebrandt, "Expert, burger en jurist: (hoe) verstaan zij elkaar?"
H.J.R. Kaptein in: In het licht van deze overwegingen (2004), p. 251-252
344   Boekredactie: Crime, Victims and Justice: Essays on Principles and Practice
H.J.R. Kaptein, M. Malsch (2004), p. 161
345   Hoofdstuk: Geen bewijs is ook bewijs? Rechtsvordering ad ignorantiam als criminele ufologie
H.J.R. Kaptein in: In het licht van deze overwegingen (2004), p. 233-242
346   Hoofdstuk: Illegal from a logical point of view: Illogical from a legal point of view? Comments on J.C. Hage
H.J.R. Kaptein in: In het licht van deze overwegingen (2004), p. 129-130
347   Hoofdstuk: Naar een geciviliseerd strafrecht: herstelrecht als solidariteit met slachtoffers
H.J.R. Kaptein in: Straf en herstel: ethische reflecties over sanctiedoeleinden (2004), p. 113-127
348   Artikel: Secrets of Confidentiality: Adjudication ad ignorantiam against material rights and justice?
H.J.R. Kaptein in: Rechtstheorie (2004), p. 245-256
349  download 115659 Rapport: Female income, the ego effect and the divorce decision: evidence from micro data.
R.G. Kesselring, D. Bremmer (2004), p. 28
350   Annotatie: Tokios Tokel├ęs v.Ukraine: Decision on Jurisdiction of April 29, 2004
H.G. Kjos in: TDM : Transnational Dispute Management, Vol. 3, Tokios Tokeles v. Ukraine, Decision on Jurisdiction of April 29, 2004. Jurisdiction of ICSID tribunals over disputes between host states and corporations owned and controlled by nations of the host state (2004)