The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

291 tot 300 van 769
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 271   281   291   301   311 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

291   Artikel: Industrial relations in the retail sector -the case of the Netherlands
R.H. van het Kaar, M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004)
292   Artikel: Insolventie en arbeid
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Insolventierecht, Vol. 10 (2004), p. 216-223
293   Artikel: Insolventie en arbeid
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Insolventierecht, Vol. 2004 (2004), p. 216-223
294   Artikel: Instemmingsrecht en beloningsregelingen: een moeizame relatie
R.H. van het Kaar in: Sociaal Recht, Vol. 19 (2004), p. 282-285
295   Boek: Inzicht in de ondernemingsraad
R.H. van het Kaar, F.W.H. Vink (2004), 371 p.
296   Artikel: Kroniek Medezeggenschap 2003
R.H. van het Kaar in: Sociaal Recht, Vol. 19 (2004), p. 49-60
297   Artikel: Medezeggenschapskroniek 2003
R.H. van het Kaar in: Sociaal recht, Vol. 19 (2004), p. 49-60
298   Artikel: Minimum wage trends examined
R.H. van het Kaar in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 1
299   Artikel: Most employers positive about extension of collective agreements
R.H. van het Kaar in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 1
300   Artikel: Nederlandse bijdrage aan de EIRO-studie Pay developments 2003
R.H. van het Kaar in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004)