The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

21 tot 30 van 770
1   11   21   31   41 ... 71 ... 151 ... 231 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

21  download 526960 Artikel: Rotterdam moet hoogopgeleiden lokken
P. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 3-
22  download 521001 Artikel: Vier mythes over de arbeidsmarkt
P. de Beer in: Unie, Vol. 33 (2004), p. 11-
23  download 520855 Hoofdstuk: Werken
P. de Beer in: Werkwoordelijk: 5 opvattingen over investeren, geven, werken, ambiĆ«ren en beschouwen: inclusief jaarcijfers 2003 (2004), p. 4-7
24  download 510184 Artikel: Zeven levens van het poldermodel: na het voorjaarsoverleg
P. de Beer in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 15 (2004), p. 8-10
25  download 527067 Artikel: Flexibilisering maakt banengroei fragiel
P.T. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 434-436
26  download 526958 Artikel: Flexibilisering vergroot conjunctuurgevoeligheid
P.T. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 543-
27   Artikel: Fiscale aspecten van de Societas Europaea (II)
J.W Bellingwout, J.L. van de Streek in: Maandblad Belastingbeschouwingen (2004), p. 61-79
28  download 39447 Boek: De pensioenvoorziening als bindmiddel. Sociale cohesie en de organisatie van pensioen in Nederland
R.M. Beltzer, R.L. Biezeveld (2004), VIII, 215 p.
29  download 39444 Hoofdstuk: De positie van de werknemer bij overgang van onderneming
R.M. Beltzer in: De werknemer in het ondernemingsrecht: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2003 (2004), p. 165
30  download 39727 Hoofdstuk: De positie van werknemers bij herstructureringen
R.M. Beltzer, W.A. Zondag in: Herstructurering van ondernemingen (2004)