The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

231 tot 240 van 762
1 ... 71 ... 151 ... 211   221   231   241   251 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

231   Rapport: Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector in 2001: eindrapport
A. Heyma, E. Berkhout, W. Salverda, M. Biermans (2004), p. XII, 112
232  download 41949 Inaugurele rede: Rechtspluralisme en interlegaliteit
A.J. Hoekema (2004), p. 56
233   Annotatie: SEW 2004, C-512/99 & C-3/00, (Court of Justice of the EC, 21 January 2003, case C-512/99 & 20 March 2003, case C-3/00.(combined annotation))
Y. Hofhuis in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. May, Court of Justice of the EC, 21 January 2003, case C-512/99 & 20 March 2003, case C-3/00.(combined annotation) (2004), p. 217-220
234   Annotatie: SEW 2004, case C-416/00, ()
Y. Hofhuis in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. July/Aug. (2004), p. 330-332
235   Artikel: Afschrikken helpt meer dan bemiddelen
J.P. Hop, M. Zijl in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 344-346
236  download 153753 Rapport: Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?
P.B. Hugenholtz, L. Guibault (2004)
237   Artikel: Het Europese Databankenrecht
P.B. Hugenholtz in: Auteurs & Media, Vol. 5/6 (2004), p. 439-443
238   Annotatie: Informatierecht/AMI, AMI 2004, , ( BUMA/KaZaA)
P.B. Hugenholtz in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 1, BUMA/KaZaA (2004), p. 9-25
239   Annotatie: Informatierecht/AMI, AMI 2004, , (FC Knudde)
P.B. Hugenholtz in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 3, FC Knudde (2004)
240  download 6130 Annotatie: Noot bij Hoge Raad 19 december 2003 (BUMA/KAZAA)
P.B. Hugenholtz in: AMI, Vol. 1 (2004), p. 9-25