The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

231 tot 240 van 770
1 ... 71 ... 151 ... 211   221   231   241   251 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

231   Hoofdstuk: Verplichtingen van de zeevervoerder
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson in: Capita Zeerecht (2004), p. 51-65
232   Artikel: 'Europese verkiezingen moeten over Europees Burgerlijk Wetboek gaan'
M.W. Hesselink in: Nederlands Juristenblad (2004), p. 1169-
233   Artikel: 'The European Commission's Action Plan: Towards a More Coherent European Contract Law
M.W. Hesselink in: European Review of Private Law (2004), p. 397-419
234   Artikel: 'The politics of a European Civil Code'
M.W. Hesselink in: European Law Journal (2004), p. 675-697
235   Boek: Contractenrecht in perspectief
M.W. Hesselink (2004), 223 p.
236   Artikel: The European Commission's action plan: towards a more coherent European contract law
M.W. Hesselink in: European review of private law, Vol. 12 (2004), p. 397-419
237   Artikel: The politics of a European civil code
M.W. Hesselink in: European law journal, Vol. 10 (2004), p. 675-697
238   Rapport: Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector in 2001: eindrapport
A. Heyma, E. Berkhout, W. Salverda, M. Biermans (2004), p. XII, 112
239  download 41949 Inaugurele rede: Rechtspluralisme en interlegaliteit
A.J. Hoekema (2004), p. 56
240   Annotatie: SEW 2004, C-512/99 & C-3/00, (Court of Justice of the EC, 21 January 2003, case C-512/99 & 20 March 2003, case C-3/00.(combined annotation))
Y. Hofhuis in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. May, Court of Justice of the EC, 21 January 2003, case C-512/99 & 20 March 2003, case C-3/00.(combined annotation) (2004), p. 217-220