The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

211 tot 220 van 770
1 ... 71 ... 151 ... 191   201   211   221   231 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

211   Hoofdstuk: Technical Bottlenecks in the Hand of Vertically Integrated Dominant Players: a Problem- or the Driver Behind the Knowledge-based Economy?
N. Helberger in: Regulating Access to Digital Television. Technical Bottlenecks, Vertically-integrated Markets and New Forms of Media Concentration (2004)
212   Rapport: Vertical Limits - New Challenges for Media Regulation?
N. Helberger, A. Springsteen (2004)
213   Artikel: "Verkeerde uitbetaling" en notariele verzekeringen
M.L. Hendrikse in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6586 (2004), p. 603-605
214   Hoofdstuk: Arbitrage en mediation in het zeevervoerrecht
M.L. Hendrikse, H.M.B. Brouwer in: Capita Zeerecht (2004), p. 9
215   Hoofdstuk: Bewijslast verdeling in geval van een lading claim bij toepasselijkheid van de Hague (-Visby) rules.
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson in: Capita Zeerecht (2004), p. 79-86
216   Artikel: Buitengerechtelijke kosten in het schadeverzekeringsrecht
M.L. Hendrikse, A.M.F. de Groot in: Praktisch Procederen, Vol. 6 (2004), p. 153-158
217   Artikel: De Brandexceptie in de Hague (Visby) Rules
M.L. Hendrikse in: Tijdschrift Vervoer & Recht (2004), p. 155-166
218   Artikel: De buitengerechtelijke kosten (deel I)
M.L. Hendrikse, A.M.F. de Groot in: De Praktijkgids, Vol. 20 (2004), p. 683-703
219   Artikel: De Buitengerechtelijke kosten deel II
M.L. Hendrikse, A.M.F. de Groot in: De Praktijkgids (2004), p. 719-732
220   Artikel: De Fraudevervalclausule in het schadeverzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 1 (2004), p. 16-21