The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

191 tot 200 van 770
1 ... 71 ... 151 ... 171   181   191   201   211 ... 231 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

191   Boek: Asser-Hartkamp I, De verbintenis in het algemeen
A.S. Hartkamp (2004)
192   Hoofdstuk: Comparative law before the Dutch courts
A.S. Hartkamp in: Comparative Law before the Courts (2004), p. 229-233
193   Artikel: De samengestelde overdrachtstitel en zijn manco's. Beschouwingen naar aanleiding van het proefschrift van mr. S.E. Bartels, De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen (prf. Utrecht 2004)
A.S. Hartkamp in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6595 (2004), p. 849-856
194   Hoofdstuk: Principles of Contract Law
A.S. Hartkamp in: Towards a European Civil Code (2004), p. 125-143
195   Boekredactie: Towards a European civil code. - 3rd fully rev. and expanded ed.
A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C.E. du Perron, M. Veldman, C.J. Joustra (2004), p. xvi, 847
196  download 115658 Rapport: Economische effecten van immigratie, ontwikkeling van een databestand en eerste analyses.
J. Hartog, A. Zorlu (2004), p. 61
197   Rapport: Economische effecten van immigratie: ontwikkeling van een databestand en eerste analyses
J. Hartog, A. Zorlu (2004), p. 65
198   Rapport: How risky is investment in human capital?
J. Hartog, H. van Ophem, S.M. Bajdechi (2004), p. 28
199   Rapport: Measures other than criminal ones in cases where environmental Community Law has not been respected in the EU member states.
W.G.A. Hazewindus (2004)
200   Boekredactie: Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid
A. van Heerikhuizen, M. van Montfrans, B. Naarden, J.H. Reestman (2004), p. 332