The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

161 tot 170 van 769
1 ... 71 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

161   Boekbespreking: The Interaction of National and International Approaches in the Repression of International Crimes
W.N. Ferdinandusse in: European Journal of International Law (2004), p. 1041-1053 , Accountability for Atrocities: National and International Responses
162   Boekbespreking: The Interaction of National and International Approaches in the Repression of International Crimes
W.N. Ferdinandusse in: European Journal of International Law (2004), p. 1041-1053 , Crimes internationaux et jurisdictions internationales
163   Boekbespreking: The Interaction of National and International Approaches in the Repression of International Crimes
W.N. Ferdinandusse in: European Journal of International Law (2004), p. 1041-1053 , Jurisdictions nationales et crimes internationaux
164   Boekbespreking: The Interaction of National and International Approaches in the Repression of International Crimes
W.N. Ferdinandusse in: European Journal of International Law (2004), p. 1041-1053 , International and National Prosecution of Crimes under International Law. Current Developments
165   Hoofdstuk: Our Agricultural Heritage: Sustainability, Common Heritage and Intergenerational Equity
M.E. Footer in: International Law and Sustainable Development. Principles and Practice (2004), p. 433-466
166   Rapport: Analyse breedbandplannen publieke en private partijen - Vooruitgang zonder marktverstoring?
S.M. van Geffen, R. Bekkers, S. Maltha, J. Poort (2004)
167   Artikel: De oorlog in Irak en de huidige Ius ad Bellum
T.D. Gill in: Kernvraag (2004), p. 85-91
168   Artikel: Diverse bijdragen
S. Gorini in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory (2004)
169   Artikel: bijdrage katern AA
J.H. de Graaf in: Ars Aequi, Vol. 12 (2004), p. 5110-5112
170   Artikel: bijdrage katern Ars Aequi
J.H. de Graaf in: Ars Aequi, Vol. 53 (2004), p. 4968-4970