The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

161 tot 170 van 762
1 ... 71 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

161   Artikel: De waan van de dag
J.H. de Graaf in: Nederlands Juristenblad, Vol. 12 (2004), p. 633-
162   Hoofdstuk: De grondslag voor de medewerkingsplicht -en in het bijzonder de mededelingsplicht- van partijen in het burgerlijk proces.
E. Gras in: De Toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht (2004), p. 167-191
163   Artikel: Het fundamentele bezwaar tegen het morele declaratoir
E. Gras in: Praktisch Procederen, Vol. 4 (2004), p. 92-94
164   Artikel: Annual review 2003 for the Netherlands
M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004)
165   Artikel: EIRO comparative study on gender mainstreaming in industrial relations - case of the Netherlands
M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 9
166   Artikel: KLM senior managers forgo controversial bonuses
M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 1
167   Artikel: KPN announces further redundancies
M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 1
168   Artikel: Minister wants age balance to play greater role in redundancy selection
M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 1
169   Artikel: Thematic feature - social partner involvement in the 2003 NAP
M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 1
170  download 153754 Hoofdstuk: A quand l'octroi de licences transfrontieres pour l'utilisation de droits d'auteur et de droits voisins en Europe?
L. Guibault in: Melanges Victor Nabhan (2004), p. 189-208