The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

151 tot 160 van 770
1 ... 71 ... 131   141   151   161   171 ... 231 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

151   Rapport: De invloed van de Wet arbeid en zorg op verlofregelingen in CAO's
M. van Essen (2004), p. 54
152   Artikel: Case C-236/01: Monsanto Agricoltura SpA and Others v. Prezidenza del Consiglio dei Ministeri and Others
T.F.M. Etty, J. Somsen in: European Environmental Law Review, Vol. 13 (2004), p. 3-18
153   Artikel: Conference Report: Regulating Biotechnology
T.F.M. Etty, S.N.A. Dimitrov, M. Oomens, J. Somsen in: Journal of International Biotechnology Law, Vol. 1 (2004), p. 174-176
154   Hoofdstuk: Current Survey: Substantive European Community Environmental Law & Environmental Law in the Member States (2002)
T.F.M. Etty in: The Yearbook of European Environmental Law, vol.4 (2004), p. 377-678
155   Artikel: Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor GGO's in Europa?: Verordeningen (EG)nrs. 1829/2003 en 1830/2003 inzake GG levensmiddelen en diervoeders & de traceerbaarheid en etikettering van GGO's
T.F.M. Etty in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (2004), p. 21-31
156   Artikel: Regulating Biotechnology: Conference Report
T.F.M. Etty, S.N.A. Dimitrov, M. Oomens, J. Somsen in: Bio-Science Law Review, Vol. 6 (2004), p. 174-176
157   Annotatie: SEW 2004, 61, (zaak C-236/01: Monsanto Agricoltura Spa en anderen t. Prezidenca del Consiglio dei Ministeri en anderen)
T.F.M. Etty in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 10, zaak C-236/01: Monsanto Agricoltura Spa en anderen t. Prezidenca del Consiglio dei Ministeri en anderen (2004), p. 437-441
158   Hoofdstuk: Substantive European Community Environmental Law: Biotechnology (2002)
T.F.M. Etty in: The Yearbook of European Environmental Law, vol.4 (2004), p. 25-
159   Boekredactie: Yearbook of European Environmental Law volume 4
T.F.M. Etty, H. Somsen (2004), p. 775
160   Hoofdstuk: Accountability and Control of International Governmental Organizations - Principles and Procedures of "Good Governance"
W.N. Ferdinandusse in: From Government to Governance. The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European Legal System, Proceedings of the Sixth Hague Joint Conference held in The Hague, The Netherlands (2004), p. 93-94