The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

141 tot 150 van 770
1 ... 71 ... 121   131   141   151   161 ... 231 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

141  download 6100 Boekbespreking: juridische aspecten van anonimiteit op het Internet
A.H. Ekker in: Mediaforum, Vol. 15 (2004), p. 307 , Digital Anonymity and the Law
142  download 6099 Boekbespreking: juridische aspecten van anonimiteit op het Internet
A.H. Ekker in: Mediaforum, Vol. 15 (2004), p. 221 , Anonymit├Ąt im Internet. Grundlagen, Methoden und Tools zur Realisierung eines Grundrechts
143   Artikel: Boekbespreking: juridische aspecten van anonimiteit op het Internet
A.H. Ekker in: Mediaforum, Vol. 2 (2004), p. 38-38
144   Artikel: Boekbespreking: juridische aspecten van anonimiteit op het Internet
A.H. Ekker in: Mediaforum (2004)
145   Hoofdstuk: Automated Norm Extraction from Legal Texts, in Legal Knowledge-Based Systems for eGovernance
T.M. van Engers in: Proceedings of the KDNet symposium, Bonn, Germany (2004)
146  download 41596 Inaugurele rede: Goed geregeld? Het recht als ontwerpvraagstuk
T.M. van Engers (2004), p. 29
147   Artikel: Improving Legal Quality: a Knowledge Engineering Approach
T.M. van Engers, M.R. Boekenoogen in: International Review of Law Computers & Technology, Vol. 18 (2004)
148   Artikel: Internettoegang tot de wet versus internettoegang tot het recht
T.M. van Engers, R. Winkels in: JAVI: juridische aspecten van internet: juridisch tijdschrift voor internet en e-business, Vol. 3 (2004)
149   Hoofdstuk: Legal Engineering: A Knowledge Engineering Approach To Improving Legal Quality, in eGovernment and eDemocracy: Progress and Challenges
T.M. van Engers (2004), p. 189-206
150  download 115536 Rapport: De invloed van de Wet arbeid en zorg op verlofregelingen in CAO's
M. van Essen (2004), p. 45