The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

731 tot 740 van 759
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 711   721   731   741   751

731   Boekredactie: Review of the Security Council by Member States
E. de Wet, P.A. Nollkaemper, P. Dijkstra (2003), p. xvi+159
732   Artikel: The Illegality of the Use of Force against Iraq Subsequent to the Adoption of Resolution 687 (1991)
E. de Wet in: Humanitäres Völkerrecht, Vol. 3 (2003), p. 125-132
733   Artikel: Ambulance staff take industrial action
S. van der Wiel in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2003), p. 1
734   Artikel: Regeren is Vooruitzien: Turkse aanspraken op Noord-Irak in het licht van een mogelijke oorlog tegen Irak
J.P.J. van Wielink, M.Y.A. Zieck in: Nederlands Juristenblad, Vol. 5 (2003), p. 232-233
735   Hoofdstuk: Aanscherpingen in het verjaringsrecht
H.W. Wiersma in: Aan Wil besteed (2003), p. 467-487
736   Artikel: De op 1 mei 2003 ingediende aanpassingswet burgerlijk procesrecht
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 3 (2003), p. 240-253
737   Boekredactie: Goede en opregter trouw : notarieelrechtelijke opstellen aangeboden aan mr. J.E. Kasdorp
H.W. Wiersma (2003), p. 50
738   Hoofdstuk: Incidenten in het burgerlijk proces
H.W. Wiersma in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (2003), p. 151-182
739   Annotatie: JBP 2003, 21, ()
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 2 (2003), p. 47-152
740   Annotatie: JBP 2003, 3, ()
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 1 (2003), p. 221-224