The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

661 tot 670 van 759
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 451 ... 531 ... 601 ... 641   651   661   671   681 ... 751

661   Artikel: Wijziging in de toepassing van de WW: een einde aan de geregelde ontbinding?
E. Verhulp in: ArbeidsRecht, Vol. 10/43 (2003), p. 6-9
662   Hoofdstuk: Zoals de klokkenluider thuis luidt ...,
E. Verhulp in: Van ontvanger naar zender, opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. de Meij (2003), p. 357-373
663  download 190335 Hoofdstuk: Zoals de klokkenluider thuis luidt.....
E. Verhulp in: Van ontvanger naar zender. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. de Meij (2003), p. 357-373
664  download 71558 Proefschrift: Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening?
M.F. Vermaat (2003), p. 253
665   Hoofdstuk: Part-time Employment in the Netherlands: From atypicaly to a typicality
J. Visser, T. Wilthagen, R.M. Beltzer, E. Koot-van der Putte in: European Labour Law and New Employment Patterns (2003)
666   Hoofdstuk: Part-time Employment in the Netherlands: From atypicaly to a typicality
J. Visser, T. Wilthagen, R.M. Beltzer, E. Koot-van der Putte in: New Discourses in Labour Law: Employment policy and labour law in the EU (2003)
667   Artikel: 'Identificatie- en meldplicht van de advocaat; een frontale aanval op de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht'
M.J.C. Visser, R. van der Hoeven in: Nederlands Juristenblad (2003), p. 1124-1131
668   Artikel: 'Ontwikkelingen in het milieustrafrecht mede vanuit Europees perspectief'
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Delikt en Delinkwent (2003), p. 905-917
669   Artikel: 'Ontwikkelingen in het milieustrafrecht'
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Delikt en Delinkwent (2003), p. 322-329
670   Artikel: 'Praktische gevolgen van de invoering van identificatie- en meldingsplicht'
M.J.C. Visser, R. van der Hoeven in: Advocatenblad (2003), p. 608-613