The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

661 tot 670 van 764
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 641   651   661   671   681 ... 761

661   Artikel: Opzegtermijn: niet nietig maar vernietigbaar
E. Verhulp in: Jurisprudentie Arbeidsrecht (2003), p. 3-10
662  download 4181 Artikel: Uitleg van CAO-bepalingen
E. Verhulp in: Arbeidsrechtelijke annotaties, Vol. 1 (2003), p. 4-29
663  download 190684 Artikel: Uitleg van CAO-bepalingen
E. Verhulp in: Arbeidsrechtelijke Annotaties, Vol. 1 (2003), p. 4-29
664   Artikel: Wijziging in de toepassing van de WW: een einde aan de geregelde ontbinding?
E. Verhulp in: ArbeidsRecht, Vol. 10 (2003), p. 5
665   Artikel: Wijziging in de toepassing van de WW: een einde aan de geregelde ontbinding?
E. Verhulp in: ArbeidsRecht, Vol. 10/43 (2003), p. 6-9
666   Hoofdstuk: Zoals de klokkenluider thuis luidt ...,
E. Verhulp in: Van ontvanger naar zender, opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. de Meij (2003), p. 357-373
667  download 190335 Hoofdstuk: Zoals de klokkenluider thuis luidt.....
E. Verhulp in: Van ontvanger naar zender. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. de Meij (2003), p. 357-373
668  download 71558 Proefschrift: Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening?
M.F. Vermaat (2003), p. 253
669   Hoofdstuk: Part-time Employment in the Netherlands: From atypicaly to a typicality
J. Visser, T. Wilthagen, R.M. Beltzer, E. Koot-van der Putte in: Employment policy and the regulation of part-time work in the European Union: a comparative analysis (2003)
670   Hoofdstuk: Part-time Employment in the Netherlands: From atypicaly to a typicality
J. Visser, T. Wilthagen, R.M. Beltzer, E. Koot-van der Putte in: Employment policy and the regulation of part-time work in the European Union: a comparative analysis (2003)