The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

591 tot 600 van 759
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 451 ... 531 ... 571   581   591   601   611 ... 681 ... 751

591   Artikel: The Classification of Partnerships for Tax Purposes
P.J. Snel, C.L. Mas in: European Taxation : a monthly jrnl. of articles concerning tax laws of European Countries, Vol. 10 (2003), p. 367-377
592   Artikel: Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren
W. Snijders in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6547 (2003), p. 697-709
593   Artikel: Boekbespreking J. Zevenbergen, Systems of Landregistration, Aspects and Effects, diss. Delft 2002
W. Snijders in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6533 (2003), p. 394-398
594   Artikel: Boekbespreking O.A. Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht, diss. KUB, 2001
W. Snijders in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 7 (2003), p. 409-411
595   Artikel: Building a European Contract Law, five Fallacies and two castles in Spain
W. Snijders in: Ius Commune Lectures on European Private Law, Vol. nr 9 (2003)
596   Hoofdstuk: Concursus creditorum en de verdelende rechtvaardigheid in het privaatrecht
W. Snijders in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 269-288
597   Artikel: Crisis in de arbeidsvoorziening. Speciale institutionele crises en hervormingen
C.C.A.M. Sol in: Bestuurskunde, Vol. 2 (2003), p. 68-77
598   Hoofdstuk: Government governance and beyond: reconciling flexibility and accountability in the Netherlands
C.C.A.M. Sol in: Managing decentralisation: a new role for labour market policy (2003), p. 203-218
599   Hoofdstuk: Het beperkte leervermogen van de politiek
C.C.A.M. Sol in: Honderd jaar sociale zekerheid in Nederland (2003), p. 199-215
600   Hoofdstuk: Samenwerkingsverbanden tussen sociale partners, maatschappelijke groeperingen en gemeenten in een internationaal perspectief
C.C.A.M. Sol in: Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid: gericht op participatie voor iedereen (2003), p. 33-39