The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

591 tot 600 van 761
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 451 ... 531 ... 571   581   591   601   611 ... 681 ... 761

591   Artikel: Bosal Holding Case - Landmark or Business as Usual?
P.J. Snel in: European Taxation : a monthly jrnl. of articles concerning tax laws of European Countries, Vol. 11 (2003), p. 420-424
592   Artikel: Clasificacion de las sociedas personalistas
P.J. Snel in: Zergak, Gaceta tributaria del pais vasco (2003), p. 49-71
593   Artikel: Lessen uit de Bosal-zaak en hoe verder
P.J. Snel in: Fiscaal praktijkblad, Vol. 6 (2003), p. 3-
594   Artikel: The Classification of Partnerships for Tax Purposes
P.J. Snel, C.L. Mas in: European Taxation : a monthly jrnl. of articles concerning tax laws of European Countries, Vol. 10 (2003), p. 367-377
595   Artikel: Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren
W. Snijders in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6547 (2003), p. 697-709
596   Artikel: Boekbespreking J. Zevenbergen, Systems of Landregistration, Aspects and Effects, diss. Delft 2002
W. Snijders in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6533 (2003), p. 394-398
597   Artikel: Boekbespreking O.A. Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht, diss. KUB, 2001
W. Snijders in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 7 (2003), p. 409-411
598   Artikel: Building a European Contract Law, five Fallacies and two castles in Spain
W. Snijders in: Ius Commune Lectures on European Private Law, Vol. nr 9 (2003)
599   Hoofdstuk: Concursus creditorum en de verdelende rechtvaardigheid in het privaatrecht
W. Snijders in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 269-288
600   Artikel: Crisis in de arbeidsvoorziening. Speciale institutionele crises en hervormingen
C.C.A.M. Sol in: Bestuurskunde, Vol. 2 (2003), p. 68-77