The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

571 tot 580 van 764
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 551   561   571   581   591 ... 611 ... 681 ... 761

571   Hoofdstuk: De Centrale Raad van Beroep en de aansluiting bij het civiele aansprakelijkheidsrecht.
B.J. Schueler, B.J. van Ettekoven in: Centrale Raad van Beroep 1903-2003 (2003), p. 155-175
572   Boekbespreking: Effectieve bestuursrechtspraak
B.J. Schueler in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2003/1 (2003), p. 56-60 , Burgerlijke rechter of bestuursrechter?
573   Inaugurele rede: Het zand in de machine. Over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming.
B.J. Schueler (2003), p. 28
574  download 41714 Inaugurele rede: Het zand in de machine: over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming
B.J. Schueler (2003), p. 42
575   Artikel: Toezicht op markten
B.J. Schueler in: Markt en Mededinging (2003), p. 257-260
576   Artikel: De paradox van de medialogica
G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 11/12 (2003), p. 363-366
577   Artikel: Haat zaaien en oogsten
G.A.I. Schuijt in: NRC Handelsblad (2003), p. 34-34
578   Annotatie: Mf 2003, 11, (Endstra/Quote)
G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 2, Endstra/Quote (2003), p. 70-72
579   Annotatie: Mf 2003, 20, (Roemen en Schmit/Luxemburg)
G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 4, Roemen en Schmit/Luxemburg (2003), p. 136-139
580   Annotatie: Mf 2003, 29, (Bronbescherming Zipschijf)
G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 6, Bronbescherming Zipschijf (2003), p. 209-210