The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

561 tot 570 van 764
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531   541   551   561   571   581 ... 611 ... 681 ... 761

561   Rapport: Chances and limitations of "benchmarking" in the reform of welfare state structures - the case of pension policy
M. Schludi (2003), p. 55
562  download 115527 Rapport: Chances and limitations of “ benchmarking” in the reform of welfare state structures - the case of pension policy
Schludi (2003), p. 55
563   Boekbespreking: 
A.A.M. Schrauwen in: Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 10 (2003), p. 318-326 , The Many Faces of Differentiation in EU Law
564   Artikel: European Star Laws. An Essay on the Europeanisation of Private Law
A.T.M. Schreiner in: Global Jurist Topics, Vol. Vol. 3 (2003), p. 12
565   Hoofdstuk: Historisch materialisme en Habermas: over de licht- en schaduwzijde van de Verlichting
A.T.M. Schreiner in: Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht (2003), p. 59-72
566   Boek: Ritual Manifesto
A.T.M. Schreiner (2003), 60 p.
567   Boek: Ritueel Manifest
A.T.M. Schreiner (2003)
568   Annotatie: AB 2003, 232, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2003), p. 1123-1124
569   Annotatie: AB 2003, 448, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2003), p. 2257-2258
570   Annotatie: AB 2003, 9, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2003), p. 37-38