The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

511 tot 520 van 759
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 451 ... 491   501   511   521   531 ... 601 ... 681 ... 751

511   Hoofdstuk: Liability for damage caused by others under Dutch Law
C.E. du Perron, M. Haentjens in: Unification of Tort Law, Liability for damage caused by others (2003), p. 171-183
512   Hoofdstuk: Zorgplicht en eigen schuld in het effectenrecht
C.E. du Perron in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 185-198
513   Artikel: Het kabinet Balkenende II en bestuurlijke vernieuwing
J.A. Peters in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 5 (2003), p. 184-196
514  download 176984 Artikel: Het Wassenaarse fotografieverbod
J.A. Peters in: Mediaforum, Vol. 9 (2003), p. 273-
515  download 11389 Inaugurele rede: Wie beschermt onze grondwet?
J.A. Peters (2003), p. 40
516   Artikel: Milieuaspecten in het nieuwe stelsel voor Schiphol
A.M.C. Polman in: Milieu en recht, Vol. 7/8 (2003), p. 198-205
517   Artikel: The anatomy of subjective well-being
B.M.S. van Praag, P. Frijters, A. Ferrer-i-Carbonell in: Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 51 (2003), p. 29-49
518   Boekbespreking: 
F.O. Raimondo in: European Journal of International Law, Vol. 14 (2003), p. 1054-1056 , Il diritto non cade in prescrizione: I 'desaparecidos' italoargentini. I diritti umani tra negazione e internazionalizzazione
519   Artikel: El valor de la jurisprudencia de la corte internacional de justicia como verificadora del derecho internacional humanitario y el crimen internacional de genocidio
F.O. Raimondo in: Revista espaƱola de derecho militar, Vol. 81 (2003), p. 143-191
520   Artikel: The implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court in Latin America: The Case of Argentina
F.O. Raimondo in: Griffin's View on international and comparative law, Vol. 4-1 (2003)