The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

431 tot 440 van 764
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 411   421   431   441   451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

431   Artikel: Ireland: Data Protection and Data Retention
T. McGonagle in: Computer Law Review International (CRI), Vol. 4 (2003), p. 125-126
432   Rapport: Minority-Language Related Minority-Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE
T. McGonagle, B. Davis Noll, M. Price (2003)
433   Hoofdstuk: Practical and Regulatory Issues Facing the Media Online
T. McGonagle in: Spreading the World on the Internet: 16 Answers to 4 Questions (2003), p. 81-94
434   Artikel: Protection of Human Dignity, Distribution of Racist Content (Hate Speech)
T. McGonagle in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory (2003), p. 43-46
435   Artikel: Treoirlinte ar theangacha
T. McGonagle in: Foinse (2003), p. 23-
436   Boek: Weg van het overleg? Twintig jaar na Wassenaar: naar nieuwe verhoudingen in het Nederlandse model
M. van der Meer, J. Visser, T. Wilthagen, P.F. van der Heijden (2003), 175 p.
437   Proefschrift: Noodzakelijk Kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
J.P. Meihuizen (2003)
438   Artikel: Klokkenluiden bij de overheid in Nederland en Zweden
J.M. de Meij in: Nederlands Juristenblad, Vol. 9 (2003), p. 418-425
439   Artikel: Rotterdamse ombudsman noemt weigering schenking Koerdische boeken door gemeentebibliotheek censuur
J.M. de Meij in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 3 (2003), p. 173-177
440   Artikel: Rechtsbescherming tegen incorrecte implementatie van de nitraatrichtlijn in Nederland
L. van Middelkoop in: Tijdschrift voor omgevingsrecht, Vol. 6 (2003)