The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

431 tot 440 van 759
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 411   421   431   441   451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 751

431   Artikel: Treoirlinte ar theangacha
T. McGonagle in: Foinse (2003), p. 23-
432   Boek: Weg van het overleg? Twintig jaar na Wassenaar: naar nieuwe verhoudingen in het Nederlandse model
M. van der Meer, J. Visser, T. Wilthagen, P.F. van der Heijden (2003), 175 p.
433   Proefschrift: Noodzakelijk Kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
J.P. Meihuizen (2003)
434   Artikel: Klokkenluiden bij de overheid in Nederland en Zweden
J.M. de Meij in: Nederlands Juristenblad, Vol. 9 (2003), p. 418-425
435   Artikel: Rotterdamse ombudsman noemt weigering schenking Koerdische boeken door gemeentebibliotheek censuur
J.M. de Meij in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 3 (2003), p. 173-177
436   Artikel: Rechtsbescherming tegen incorrecte implementatie van de nitraatrichtlijn in Nederland
L. van Middelkoop in: Tijdschrift voor omgevingsrecht, Vol. 6 (2003)
437   Boekredactie: Staatsverbrechen vor Gericht, Festschrift fur Christiaan Frederik Ruter zum 65. Geburtstag
D.W. de Mildt (2003), p. 264
438   Rapport: Public Sector Industrial Relations in the Netherlands: framework, principles, players and representativity
C. Moll, M. van der Meer, J. Visser (2003), p. 28
439   Hoofdstuk: Commentaar op artikel 25 Auteurswet (actualisering), artikel 2 WNR (nieuw) en artikel 5 WNR (actualisering)
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar (2003), p. 24
440   Artikel: De Commissie Auteursrecht adviseert
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 3 (2003), p. 82-89