The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

21 tot 30 van 764
1   11   21   31   41 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

21  download 520850 Artikel: Arbeidsparticipatie biedt geen garanties
P.T. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 88 (2003), p. 179-181
22  download 520852 Artikel: Het najaarsakkoord: wedergeboorte of stuiptrekking van het poldermodel?
P.T. de Beer in: Tijdschrift voor Openbare FinanciĆ«n, Vol. 35 (2003), p. 307-311
23  download 2768 Artikel: Botsende en nawerkende CAO-bepalingen
R.M. Beltzer in: Arbeidsrechtelijke Annotaties, Vol. 3 (2003), p. 30-40
24   Artikel: Botsende en nawerkende CAO-bepalingen
R.M. Beltzer in: Arbeidsrechtelijke Annotaties (2003), p. 30-40
25  download 39356 Artikel: De B van brutoloon, bonus en bedrijfsauto
R.M. Beltzer in: Praktisch Procederen, Vol. 4 (2003), p. 95-100
26   Artikel: De B van brutoloon, bonus en bedrijfsauto
R.M. Beltzer in: Praktisch Procederen (2003), p. 95-100
27  download 39359 Hoofdstuk: De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement
R.M. Beltzer in: Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie (2003)
28   Hoofdstuk: De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement
R.M. Beltzer in: Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie (2003), p. 261
29   Hoofdstuk: Deel IV - beeindiging van de arbeidsverhouding I (8e ed.)
R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen, J.H. Woudenberg in: Arbeidsrecht (2003)
30   Hoofdstuk: Deel IV - beeindiging van de arbeidsverhouding I (9e ed.)
R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen, J.H. Woudenberg in: Arbeidsrecht (2003)